Pravda o "novém světovém řádu"


V souvislosti se zednářstvím, Novým světovým řádem (NWO), Spojených států a jejich vztahu k Pravému Satanismu panuje mnoho nejasností. Důvodem tohoto zmatku je židovská infiltrace. PŮVODNÍ zednáři, kteří byli zodpovědní především za založení Spojených států amerických, projektování Washingtonu DC a mnoha dalších amerických měst, kde je architektura speciálně navržena a geograficky uspořádána pro budoucí cíle s využitím duchovních vědomostí, měli zcela jinou představu o Novém světovém řádu.

Tento NWO, který naši Otcové zakladatelé (kteří byli téměř všichni svobodní zednáři) měli na mysli, byl založen na luciferiánských principech. Cíle tohoto NWO byly:

1. Založit svobodnou zemi, kde by se občané mohli vyhnout krutému útlaku ze strany křesťanství a sami poznávat dávná tajemství minulosti bez obav, že přijdou o život.

2. Spojené státy se měli stát "Novou Atlantidou" a měli být precedentem pro další národy světa, pokud jde o duchovní poznání.

3. Vytvořit svobodný národ, kde se každý jednotlivec může stát tím nejlepším, čím může být.

4. Další cíle tohoto NWO lze nalézt v původních doktrínách Spojených států.

Co se stalo s a kam směřuje tento *jiný* NWO, který je od Židů, to je už jiný příběh. Vzpomínám si, jak jsem se před časem ptala otce Satana na zednářství, protože jsem byla zmaten rozporuplnými informacemi. Jeho odpověď zněla: "Byli infiltrováni" a také mi řekl, že dnešní zednářství se značně liší od původního, které bylo založeno na luciferiánských principech.

Krátce poté jsem si přečetla jak Mayer Amschel Rothschild, otec multimiliardového kapitálu židovské bankovní dynastie, využil svého svěřeného postavení:

Zde je úryvek z knihy “Rule by Secrecy”, Jim Marrs, © 2000, strany 58 - 59:

"Tuto tajnou bankovní dynastii založil Mayer Amschel Bauer, německý Žid, který se narodil 23. února 1744 ve Frankfurtu..."
"Mladý Mayer studoval na rabína. Zvláště se vzdělával v Hashkalah, spojení náboženství, hebrejského práva a rozumu."
"Smrt rodičů donutila Mayera opustit rabínskou školu a stát se učněm v bankovním domě.

Rychle se učíc se stal dvorním finančním zástupcem krále Viléma IX. Věnoval se správě hesensko-kasselské oblasti a byl významným svobodným zednářem. Vilémovi, který byl jen o rok starší než on, se zalíbil společným zájmem o zednářství a starožitnosti. Mayer vyhledával starobylé mince a prodával je svému mecenáši za značně snížené ceny. Vzhledem ke svému rabínskému vzdělání, spojenému s jeho seriózním pátráním po starožitnostech, si jistě vypěstoval hluboké porozumění starověkým tajemstvím, zejména židovské Kabale. Ve stejném období se metafyzika tzv. kabaly začala prolínat s tradicemi svobodného zednářství."

**

Židé infiltrují každý zdroj nežidovské moci, který mohou. Zevnitř buď získají úplnou kontrolu, nebo se organizaci snaží vyhnít a zničit, a to prostřednictvím korupce.

Židovský NWO je světový otrokářský stát, v jehož čele stojí a který řídí Židé. Tento NWO je přesně opak toho, co bylo zamýšleno původními zednáři, kteří byli Nežidé:

1. Židovský mesiáš v podobě "Ježíše" (Sympatické magické spojení toho, do kterého proudí všechny křesťanské modlitby a psychická energie) sjednotí Židy a nastolí jednotný světový komunistický stát řízený z Izraele (ukradený Palestincům, založený na fiktivních smyšlených dějinách Židů v Bibli, a zvláště vybraný kvůli jeho umístění na křižovatce tří hlavních evropských kontinentů, Afriky a Asie a na silných ley lines), kde Židé budou mít naprostou vládu a kontrolu nad nežidy všech národů, kultur a ras světa.

2. Lidé budou označeni čárovým kódem jako dobytek (význam hanlivého židovského označení pro nežidy "gójim") cejchem, aby byla zajištěna tato úplná kontrola. Mikročipové implantáty jsou další možností, jak zajistit, aby nežidé mohli být sledováni jako zvířata.

3. Všechny duchovní vědomosti budou systematicky odstraňovány z nežidovského obyvatelstva (Pravé cíle křesťanství i komunismu) prostřednictvím masového vraždění a mučení, jako během inkvizice a v nedávné době (50. léta 20. století) když čínský komunistický předseda Mao Ce-tung pochodoval na Tibet, vypaloval jejich kláštery a vraždil a mučil k smrti jejich náboženské vůdce. Tibet kvůli své poloze v Himálajských horách, obsahoval mnoho starobylých nauk původního duchovního učení, dávno před příchodem judaismu, křesťanství a jejich kohort.

4. Duchovní poznání a okultní moc budou pevně v rukou Židů, kteří tak budou zcela ovládat svět.

5. Téměř všichni neangažovaní, vlažní a neutrální Židé se rádi připojí k této nové vládnoucí třídě svých bratří, až přijde čas.

6. Program směšování ras dále vymaže všechny rasové a kulturní identity pro totální kontrolu. Se ztrátou vlastního já prostřednictvím zničení rasových a kulturní identity mohou být dějiny přepsány tak, jak Židé uznají za vhodné. Dělají to už celé věky, aniž by o tom většina nežidovského obyvatelstva věděla. To se již stalo se satanismem (Původním náboženstvím lidstva), kde původní učení, kněží, kněžky, další duchovní vůdci a lidé s vědomostmi, spolu s knihovnami byly systematicky ničeni. Křesťanská církev měla svobodu definovat satanismus, jak uzná za vhodné, vzhledem k tomu, že se zachovalo jen velmi málo z minulosti, pokud jde o poznání a pravdu. Bible není nic víc než vymyšlená historie židovského národa, kterou nikdy neměl. Kvůli masové indoktrinaci a násilně vnucované víře, masová mysl vytvořila mocnou myšlenkovou formu, která pomáhá židovskému národu v jejich snaze o ovládnutí světa.

7. Lidé nebudou nic víc než jen ztracené duše bez identity, svobody, vědomostí a znalostí. Jen číslo ve službách židovského otrokářského státu.

Výše uvedené je zcela opačné než zamýšlený NWO původních svobodných zednářů, kteří byli nežidé. Bohužel se opět jedná o hru obou stran proti středu o totální kontrolu. Moderní rituály v zednářství, které jsou jsou zaměřeny na druhý příchod onoho špinavého mesiáše a na splynutí všech náboženství světa, jsou nyní zcela odlišné od těch před lety, které byly odstraněny a tajně zapečetěny.
** Viz: The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry, Christopher Knight a Robert Lomas.
Publikováno v New Yorku : Barnes & Noble, 2000.

Po prolomení kouzla je až příliš zjevné, jak Židé ovládli a zneužili okultní moc ve snaze stát se "Bohem". Pokud se člověk pustí do potřebného výzkumu a studia, může zřetelně vidět souvislost mezi židovsko-křesťanskou Biblí, komunismem a židovskou verzí Nového světového řádu. Ačkoli kniha: "Deadly Deception: Freemasonry Exposed by One of Its Top Leaders" od Jamese D. Shawa a Toma C. McKenneyho, byla napsána z křesťanského pohledu, tak obsahuje mnoho užitečných informací o moderním zednářství. Po dosažení 33. stupně (to se v dnešní době značně liší od původního stupně, kde se získávalo duchovní poznání a 33 stupňů představovalo obratle páteře a kundalini), je zednář obvykle pozván do Iluminátů, komunistické organizace, jejímž cílem je židy řízený Nový světový řád.

Židovsko-křesťanská Bible má stejný cíl jako novodobé židy infiltrované svobodné zednářství: "Všechna náboženství jsou jedním." Je docela zjevné, vzhledem k tomu, že vše v křesťanském náboženství bylo ukradeno z náboženství po celém světě, jak z východu, tak ze západu a jejich nazaretský (psychické spojení pro židovského mesiáše), je se skládá z přibližně 18+ pohanských bohů, jako je Odin, který visel na stromě. Každý, kdo je obeznámen s okultismem a silami mysli ví, že musí existovat spojení, kterým se psychická energie usměrňuje.

Židé infiltrovali téměř všechny nežidovské okultistické organizace. Zlatý úsvit je plný hebrejských symbolů, hebrejských andělů, jmen bohů, židovských symbolů alef-bet a tak dále. Wicca se také často ubírá touto cestou s důrazem na židovské anděly, židovské "tři/trojí", což je židovský symbol, který je odnoží šestihroté (rozdělené na tři) "Davidovy hvězdy", kterou Židé převzali nedávno (během posledních 100-150 let) a byla ukradena z hinduistické "Višnuovy hvězdy". Důraz na číslo jedna (židovský monoteismus, kde se oni sami stávají "Bohem") je nepřirozený, protože ke stvoření je zapotřebí dvou a dokonce i asexuální tvorové se musí spojit, aby se mohli rozmnožovat.

Pravda je taková: duchovní síla nežidů, prostřednictvím křesťanství a na druhé straně (židé hrají na obě strany proti středu a ovládají obě strany), okultismus. Lóže je systematicky směrována k tomu, aby uskutečnila židovského mesiáše spolu s Novým světovým řádem řízeným Židy.

Vzhledem k celkové infiltraci a ovládnutí klíčových pozic, mnoho nežidů, jmenovitě křesťanů, je zmateno a hází tento NWO do jednoho pytle, kde je ve skutečnosti jde o dvě samostatné myšlenky. Kvůli použité okultní moci jsou slepí k tomu, že toto monstrum se nachází takříkajíc na jejich vlastním dvorku a že jsou podvedeni, aby pro něj horlivě pracovali. Otcové zakladatelé Spojených států využívali okultní sílu k dobročinným účelům při založení svobodného národa, kde starověké učení a duchovní poznání mohlo vzkvétat beze strachu z postihů. Mělo by být také zřejmé, že na křesťanském náboženství není NIC "duchovního". Je to a vždy byl prostý materialismus. Křesťané nevědí o anatomii své duše, o tom, jak uzdravit sebe nebo druhé, ani nic dalšího duchovního. Celé takzvané "náboženství" není nic jiného než falešné a podvržené. Křesťané, kteří dosáhnou pokročilého stádia křesťanství, nabírají umělý vzhled - onen nechvalně známý křesťanský falešný úsměv. Je to proto, že se celý jejich život točí okolo lží do té míry, že se fyzicky začnou podobat těm lžím, do kterých jsou tak ponořeni. Toto je součástí jejich trestu, který nakonec povede k jejich věčnému zatracení kvůli degeneraci jejich duší v důsledku jejich popírání duchovního poznání a proklínání a rouhání se vůči Pravému Bohu Stvořiteli, kterým není nikdo jiný než "Satan".


VIZ SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Bible: židovské spiknutí a podvod na pohanech

YHVH: Pravda o "Yaweh" "Jehovovi" Sundání masky křesťanství

Pravda o starém zákoně

Nový zákon a křesťanské náboženství

Starověké nežidovské náboženské texty:
Nahrazeny nesmyslnými rabínskými žvásty a židovskou literární špínou

Křesťanství a komunismus: Židovská dvojčata

Výroky otců zakladatelů USA o Židech

 


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ