Pravda o křesťanské charitě


-Z knihy "The Book Your Church Doesn't Want You To Read" - Tom C. Leedom, editor 1993

Plat sněmovního kaplana v roce 1993 činil 115 300,00 USD.
Plat senátního kaplana byl přibližně stejný s dodatečným rozpočtem 300 000,00 dolarů včetně platů pro sekretářky a kancelářské prostory. 1

Co se týče potratů, jde určitě o osobní záležitost, ale chci odhalit, co se děje v zákulisí křesťanského hnutí „pro život“.

Nejprve bych chtěl zmínit, že kdyby nás křesťanství nedrželo dlouhá léta zpátky, existovala by účinná antikoncepce. Nucená abstinence není zdravá a nefunguje.

Co se týče křesťanské církve a katolického postoje k zákazu antikoncepce a potratů, jde o další obrovský byznys s penězi. Platí za to děti. Záměry, které se za tím skrývají a které jsou veřejnosti zpřístupněny jako propaganda, přicházejí pod záminkou dobré vůle a humanismu. V zákulisí se skrývá skutečný příběh.

Američtí ateisté vydali před lety článek o „Matce Tereze“. Tato žena obdržela miliony, ne-li více v darech. Většina peněz je nezvěstná.

Největší počet obětí hnutí pro život je ze zemí třetího světa. Většina těchto zemí se nachází v Africe, Střední a Jižní Ameriky a Asii. Byli vykořisťovány a zamořeny křesťanstvím. Misionáři se do těchto oblastí světa věčně vracejí jako hlavní hostitelé pro jejich zvrácenou agendu, protože tito lidé jsou chudí a negramotní.

Uživit, obléci a ubytovat jednotlivce ve většině těchto míst stojí pouhých 10 centů na den a misku rýže. Děti jsou zde kost a kůže, v hadrech a špinavé. Úmrtnost je zde vysoká a církve toho využívají, aby získaly miliony a miliony na daňových úlevách, za „dary“ těmto dětem. Smutnou skutečností je, že jen málo nebo nic se k těmto dětem skutečně dostane. Protože je v těchto zemích tak vysoká kojenecká úmrtnost, kvůli hladu a nemocem, tak toho katolické církve zneužívají zákazem antikoncepce a potratů. To zase poskytuje církvi více dětí, které může využívat k získávání dalších peněz a udržování porodnosti. Kromě toho jsou mnohé z těchto dětí krutě a bezohledně zneužívány k otrocké práci. Židy vlastněné a řízené monopoly chtějí levnou otrockou pracovní sílu v podobě lidských bytostí na jedno použití, které mohou být systematicky upracovány k smrti; nijak se to neliší od židovského komunismu.

S přirážkou v západní měně v každé z těchto zemí, by si církve mohly snadno dovolit, aby celý třetí svět žil slušně. Není to nic jiného než tragické vydělávání peněz. Ve vzácném případě, kdy jsou tito křesťanští představitelé někdy vyšetřováni, je na ně nalezena nekonečná spousta špíny. Křesťanská církev se vším svým majetkem a finančními prostředky osvobozenými od daní se zorganizovala do mocného volebního bloku.

„Svázali tolik senátorů a senátorek. zástupců, kteří mají své vlastní náboženské lobbistické skupiny, že bylo téměř nemožné prosadit jakékoli daňové zákony nebo vynést na světlo daňové podvody proti nim, což jim umožňovalo nadále získávat moc s neomezenými finančními prostředky.“ 2

V Mexiku chodí chudí bosí otrhaní lidé po rozpalené prašné cestě 15 mil, aby navštívili honosný kostel, který si bere procenta z jejich příjmu, zatímco oni žijí v podmínkách podobných slumům s hliněnýma podlahama a střechou z vlnitého plechu. Církve jsou obloženy zlatem a nadále tyto lidi vysávají.

Křesťanská charita je podvod. Dávají co nejméně naoko před veřejností, aby si udrželi humanitární image, ale většina z darů plní kapsy jejich kazatelů a je odváděna do organizované trestné činnosti a na podporu židovského komunismu. Problémy, se kterými za nimi lidé přicházejí, se jim daří řešit jen zřídka, pokud vůbec. Drogově závislím například říkají, aby se modlili a podobně. Lidem je bráněno v mocenské meditaci a poznání duše, které by vyléčilo jejich závislost. Lidé zůstávají mrzáky v křesťanském systému a jsou vykořisťováni. Nováčci, kteří přicházejí k „Ježíši“, jsou znovu a znovu přijímáni, ale „Ježíš“ netrvá dlouho a člověk „spadne“ do horších podmínek než předtím, jelikož kromě jejich problémů a nešťastných okolností, které je přivedly, na ně „Ježíš“ ještě sere.

Většina křesťanských darů jde na financování války a organizovaného zločinu

„Národní a světová rada církví“ zahrnuje luteránské, episkopální, baptistické, presbyteriánské, metodistické a další odnože.

„Světová rada církví a s ní spojená Národní rada církví, podporované darovanými dolary v tichosti pomáhají financovat vybrané tajné operace a války.“ „Církve hlavního proudu podporují levicové cíle a zabíjení, a fundamentalistické církve podporují pravicové cíle a zabíjení. Krev je na rukou každého dárce.“

"V mrazivém svědectví předneseném na Americké univerzitě ve Washingtonu a přenášeném televizí dne 12. prosince 1989, bývalý důstojník CIA John Stockwell vyprávěl, jak křesťanští Contras vtrhli do chatrčí nevinných vesničanů. Viděl jak z jednoho domu vyvlekli muže a vykastrovali ho před očima jeho ženy dětí. Poté tito divoši znásilnili jeho ženu a uřízli jí prsa jejich bajonety. Vyděšené děti se na to musely dívat. Tato zvěrstva byla opět částečně financována z dolarů vložených sbírkových pokladniček okolních kostelů, které vyprávějí věřícím, že tyto zvláštní sbírky jdou na „světový fond pro boj s hladem“. K tragédii přispívá i to, že Nikaragujci jsou úžasní lidé, milují Američany a stále nedokážou pochopit, proč by jim to Amerika dělala.“ 3

„Ježíš“ drogově závislé neléčí

Není to ničím jiným než obrovským podfukem na vydělávání peněz a vykořisťováním lidských bytostí. Něco musí být něčím nahrazeno, ne ničím. Křesťanská oběť obvykle „spadne zpět“. Lidé s vážným drogovým návykem potřebují opravit slabá místa a díry v jejich auře a posílit se potřebnou energií, aby znovu nesklouzli do závislosti. Křesťanské církve nic z toho neposkytují. Pouze lákají lidi, kteří jsou zoufalí, aby je zneužili pro jejich peníze. Oběť platí velké částky a dostává nové a nové problémy, které předtím neměla. Nazaretský a jemu podobní vysávají sebevědomí, sebedůvěru a životní energii oběti, čímž ji připravují na opětovné upadnutí do závislosti. Recidiva je prezentována tak, že oběti říkají, že je „hříšník“ a musí činit pokání [dále snižují sebeúctu, osobní hodnotu a důvěru ve vlastní schopnosti obětí, které jsou tak drasticky potřebné k překonání závislosti]. Toto vytváří začarovaný kruh lidského vykořisťování a krutosti.

Satan nám dává sílu, sebevědomí a moc porazit drogovou závislost. Když jsou čakry a aura zdravé, tak člověk netouží po drogách, aby si vynahradil psychické nedostatky.

Na závěr bych chtěla říci, že sociální služby s odborem sociální péče a dalšími státními/vládními agenturami, Červeným křížem a podobně, dělají stokrát víc, aby pomohly znevýhodněným a chudým lidem, než křesťanské církve. Kromě toho, na rozdíl od křesťanských církví a misií, nepožadují vaši svobodu, vaši mysl a duši.


¹ The Book Your church Doesn't Want You To Read - Tom C. Leedom, editor 1993
² Tamtéž - Kapitola s názvem "The Tax-Free Ride" stránky 341-349
³ Tamtéž


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ