Vrazi, zloději a lháři: Křesťanství nemá nic vlastního


Židovsko-křesťanská bible se rozhodně nezdá být tak stará, jak je udáváno a to samé platí o tom odporném programu, který nazývají "náboženstvím". Pravdu lze vidět například v gotických katedrálách. Původně byly POHANSKÉ. Bez ohledu na to, co tvrdí populární historické publikace [a mnohé z nich podporují židovskou lež o křesťanství], to vypadá, že křesťanství se objevilo spolu s Inkvizicí, zejména v Evropě. To je téměř ve všech ohledech totožné s komunistickým převratem, během kterého docházelo k masovému vraždění, mučení a porušování i těch nejzákladnějších lidských práv.

"Křesťanství a komunismus jsou si duchovně a ideologicky velmi blízké. To je poměrně známý koncept, který byl přijat různými mysliteli, od Tomáše Mora až po Lva Tolstého. Málokdo však ví, že první světový socialistický stát vznikl v Paraguayi a byl založen na myšlenkách katolických jezuitů ještě předtím, než Marx vytvořil svá učení."

"Tovaryšstvo Ježíšovo" - jezuitský řeholní řád - v katolické církvi byl zhruba na úrovni KGB v Sovětském svazu."
Výše uvedené citáty jsou převzaty z "Pravdy" [hlavních stranických novin a předních novin bývalého Sovětského svazu].

Židé a jejich křesťanští souputníci zničili starověké záznamy a texty a sepsali smyšlenou historii v souladu s jejich záměry. Snaží se tvrdit, že pohanství zachovali, aby usnadnili obyvatelstvu vstup do křesťanství, ale já o tom důrazně pochybuji, stejně jako každý inteligentní myslící člověk, protože VŠECHNO, co mají, BYLO UKRADENO Z POHANSKÝCH NÁBOŽENSTVÍ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH KŘESŤANSTVÍ. Svědkové Jehovovi znají všechny pohanské prvky v křesťanském náboženství, ale jsou pomýlení Nazaretským. Nazaretský byl také ukraden a zkomolen z některých 18+ pohanských bohů, kteří představovali jistý koncept.
STEJNĚ JAKO ŽIDÉ, NEMÁ KŘESŤANSKÉ NÁBOŽENSTVÍ NIC VLASTNÍHO!!

Podívejte se na Vatikánské náměstí - egyptský obelisk uprostřed Satanského kola roku:

Zde je další snímek stropu vatikánského schodiště - všimněte si runických galdrových soch, přesto byli druidové a další pohanští kněží inkvizicí hromadně vyvražďováni; trestem za používání run nebo dokonce za pouhou znalost run byla automaticky smrt:

Všimněte si egyptských bohů ve Vatikánském muzeu. Pokud se člověk zajímá a provéde potřebný výzkum, tak je zřejmé, že téměř všechno, co Vatikán má, bylo UKRADENO. Egypt je v židovské/křesťanské tradici odsouzen. a přesto, pokud si přečtete všechno na těchto webových stránkách a budete dále zkoumat, tak je zřejmé kolik toho židovsko/křesťanská tradice ukradla a zkomolila z EGYPTA. Tito bohové skončili v tom, co je známo jako "1. Díl Lemegetonu Goetia" v židovských psaných grimoárech rouhačství.
Satanovo království mu bylo ukradeno!!!!!!!.

EGYPTŠTÍ BOHOVÉ V "Síni soch"

SEKHMET

Další fotografie pohanských bohů ve Vatikánu:

Apollón [Mnoho obrazů Apollóna, jako například ten níže, bylo vydáváno za Nazaretského.]

Mnoho obrazů, které jsou vydávány za Nazaretského, obsahuje mužskou postavu se svatozáří, buď s paprsky, jak je znázorněno na výše uvedeném obrázku, nebo se čtyřmi kvadranty symbolizujícími koruní čakru a temenní čakry. Lidé byli indoktrinováni, aby věřili, že se jedná o zobrazení Nazaretského, zatímco ve skutečnosti se jedná o model muže s vystoupeným kundaliní.

Jakmile všichni pochopí skutečný význam všech těchto symbolů, tak závoj spadne a Židé už nebudou moci dál provádět jejich nesmysly. To je hlavním důvodem, proč židovská/křesťanská Bible zastrašuje každého, kdo studuje duchovno nebo praktikuje něco duchovního, "upálením v ohnivém jezeře".

Malby v katakombách, které pocházejí z 3. a 4. století n. l., obsahují stejný mužský obraz. Na některých vyobrazeních je Marduk, některé zobrazují Apollóna a další pohanské bohy. Kniha "The Unknown Catacomb" je zajímavá a prozrazuje mnoho o pohanském umění, které je k vidění v katakombách.
Zde jsou takzvaná "křesťanská pohřebiště" neboli "katakomby":
Zde je obraz označený za světce - ve skutečnosti byl TENTO PASTÝŘ UKRADEN OD HERMESE, ZNÁMÉHO TAKÉ JAKO THOTH: Klikněte zde
Všimněte si opět čtyř čtvrtin.

Zde je další typický obraz, o kterém se všichni dozvídají, že je to "Paul". Je to jen obraz člověka:

Na obraze ani v jeho blízkosti rozhodně není uvedeno jméno muže. Lidé jsou ovce, většina z nich věří všemu, co se jim řekne, aniž by se ptali, a jsou neustále varováni, aby "věřili" a "udržovali víru".

Co se týče obrázků s beránkem, beránek představuje znamení Berana, a když je Slunce v Beranu, je to nejlepší čas k zahájení velké alchymistické práce a to nemá nic společného s křesťanstvím.

Podívejte se na toho židovského kreténa a jeho repliku egyptské pokrývky hlavy pro Faraona:

HANBA MU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

POHANSKÝ ZELENÝ MUŽ je k vidění v katedrálách po celé Evropě:

Chrliče, symbolizující menší démony, lze také spatřit v téměř každé významnější katedrále v Evropě:

Tato socha ve štrasburské katedrále vypadá jako asyrský džin:

Je toho mnohem víc a je to nekončící. V mnoha historických textech jsou judaismus, křesťanství a islám nazývána "tři velká náboženství". Pokud jsou tak velká a originální, tak proč nemají NIC vlastního????. Islám ani nedovolí, aby se malířsky zobrazovala lidská postava. To odpovídá komunistickému programu odstranění historie a vědomostí ze populace, aby lidé mohli být otroky na jedno použití.

To bylo tehdy, tohle je teď- HISTORIE JE NIČENA A PŘEPISOVÁNA LŽEMI!!


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ