Ukradený rok
!


Naše nežidovské satanské/pohanské sluneční kolo bylo ukradeno a nachází se v centru Vatikánu:

Pro více informací viz: Křesťanství nemá nic vlastního.

S příchodem křesťanství byly pohanské chrámy a důležitá náboženská centra zničeny a srovnány se zemí. Tyto stavby byly postaveny na silných ley liniích, aby se sladily se silami země. Na místě zničených pohanských chrámů a míst vzdělanosti pak byly postaveny křesťanské kostely. Vše, co bylo nežidovského původu, bylo prokleto a odsouzeno jako "zlé". Tento krok zajistil, že psychická energie mohla být využita a nasměrována k uctívání Židů a k prosazování množství lží.

Předvečer svátku Beltane, známý také jako "Walpurgisnacht", slavnost Beltane, první máj - starobylý a významný nežidovský ["nežidovský" znamená "pohanský"] svátek. Svátek je na počest Baala/Belzebuba, pro více informací, prosím klikněte zde.

Beltane/májový den byl nahrazen křesťanskou verzí "Velikonoc". Místo původních bohů a zvyků je v centru uctívání židy vymyšlený Nazaretský. Také 1. máj byl zaměněn, a to významným dnem oslav židovského komunismu.

"Velikonoce" mají původ u bohyně Astaroth a původně byly známé jako "Ashtar". Tento svátek se shoduje s jarní rovnodenností, kdy jsou den a noc stejné délky a Anglosasům byl znám jako "Eastre". Jako bohyně plodnosti, byla spojována s králíky a vejci. Mezi další jména patří např: Velikonoce, Eastre, Eos Eostre, Ester, Estrus, [Estrus je období, kdy zvíře prochází říjí, obdobím páření] Oestrus, Oistros a Ostara. "Beránek Boží" byl ukraden ze znamení zvěrokruhu Berana, které nastává vždy na jaře.

Vše výše uvedené bylo ukradeno a zkaženo, aby se to zaměřilo na uctívání fiktivního Žida, což vytváří silné psychické spojení:
Citace z židovského Talmudu:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, bude mít každý Žid 2800 otroků.."

Pohanský letní slunovrat byl ukraden a nahrazen "svátkem svatého Jana"
na počest "svatého Jana Křtitele", další židovské vymyšlené postavy, ukradené z hinduistického alchymistického konceptu, aby ji nežidé otrocky uctívali a soustředili na ni psychickou energii.


Lammas Day/Lughnasadh byl nahrazen "dnem nanebevzetí", aby se opět soustředil na fiktivní židovskou Pannu Marii, aby ji nežidé mohli otrocky uctívat a soustředit svou psychickou energii na posílení té lži.

Halloween/Samhain byl nahrazen svátkem "Všech svatých".

Svátek Yule a zimní slunovrat byly nahrazeny svátky "Vánoc". To je největší rouhání!!
Opět je kladen důraz na Nazaretského a jeho falešný původ, falešné židovské rodiče, a falešné vše ostatní. Tyto lži jsou nežidům vtloukány do hlavy po celém světě a vytvářejí tak mohutný psychický energetický vír, který zákeřně ničí naše kulturní dědictví a paměť a podporuje naševlastní zatracení. Celé období Yule bylo zamořeno smyšleným nazarénským příběhem, od "adventu" až po obřízku židovského Nazaretského osmého dne v synagoze, kterou provedl židovský rabín.

Imbolc byl nahrazen "Popeleční středou", která byla ukradena ze starověkého hinduistického obřadu přikládání popela na místo třetího oka uprostřed čela.

Křesťanští fundamentalisté pracují přesčas, aby vymýtili všechny stopy pohanského původu těchto svátků, aby udrželi a posílili lež o křesťanství. Jak jsem již opakovaně uvedla, dějiny byly a jsou přepisovány. Pravda je nahrazovaná lží, která podporuje židovskou nadřazenost a jejich program komunistického nového světového řádu, ve kterém budou "Bohem". Od vzpoury, která byla vždy spojována se Satanem, intenzivně odrazují, aby byl nastolen tento nový židovský světový řád, v němž budou všichni nežidé označeni čárovým kódem a stanou se otroky.

Kromě toho je nežidovská kultura neúnavně napadána podprahově v mnoha filmech vytvořených židovským Hollywoodem a oklamaní nežidé jsou v mnoha případech nuceni proklínat a odsuzovat naše vlastní národy a chválit Židy. Židé již v minulosti obelhávali Nežidy, aby pro ně dělali špinavou práci, jako je boj v jejich válkách a zatracování nás samotných. Zjevným příkladem byla válka v Iráku, kterou za Izrael vedli téměř výhradně nežidé. Bylo nahlášeno, že při ní zahynuli pouze čtyři židovští vojáci.

Robotické písně a modlitby oslavující Židy a Izrael, zkomolené z manter Dálného východu, jsou zpívány a opakovaně recitovány v křesťanských církvích, spolu s biliony dolarů shrábnutých z desátků a podobných zisků, odsuzují nás, nežidy!!! Nežidé zpívají a modlí se za své vlastní zatracení. V Talmudu se uvádí, že nežidé "serou před svým bohem". Satan je Bohem!!!!!!

Při letošním Halloweenu jsem si v obchodě s halloweenskými potřebami všimla extrémně ošklivých masek ďábla, které znázorňují našeho Boha Stvořitele Satana. Halloween je můj oblíbený svátek s kostými, večírky a podobně, ale co udělali našemu Bohu Stvořiteli, to je něco jiného. Není to jen velká urážka našeho Boha Stvořitele, ale také obrovská facka všem nežidům.

Velikonoční zajíček, který pochází z doby před křesťanstvím, byl fundamentalistickými křesťany neúnavně napadán, stejně jako Santa Claus, známý také jako "Nick" a "Nicholas". "Santa" je přesmyčkou slova "Satan" a červená, bílá a černá, jsou barvy hlavních nádí duše. "Nick" je také dalším jménem pro Satana.

Židé využívají oklamané křesťany, aby za ně dělali špinavou práci a smějí se jejich hlouposti. Sami vědí, že Nazaretský není skutečný a že byl jen vymyšlen a neúnavně prosazován, aby zotročil nežidy, a aby se vytvořil mohutný vír nežidovské duchovní energie za účelem manifestace jejich "Mesiáše" do reality.
Citace z židovského Talmudu:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš každý Žid bude mít 2800 otroků."

Protože je falešné, tak je křesťanství odrazovým můstkem k židovskému komunismu, kde jsou násilně odstraněny všechny stopy duchovního poznání, jako tomu bylo v případě inkvizice. To zajišťuje, že veškeré duchovní vědění a moc zůstanou v rukou Židů, aby židé mohli zcela zotročit a ovládat masy a stát se "Bohem".


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ