Proč křesťanství napadá sexualitu


Křesťanská církev udělala vše, co bylo v jejích silách, aby potlačila a kontrolovala sexualitu. Sexuální energie je tvořivá životní síla, která osvobozuje kundaliní, a je přímou hrozbou pro jejich program pro zotročení lidstva.

Na křesťanství není nic duchovního. Křesťanství je nástrojem k odstranění veškerého duchovního poznání a spirituality. Toho bylo účinně dosaženo útokem na druhou čakru, která je čakrou sexuální, a útok na ní udržuje hada kundaliní spoutaného v základně páteře. Aby energie kundaliní mohla vzestoupit a bezpečně vystoupit, musí všechny čakry být volné a otevřené. Psychologické zábrany se projevují v čakrách, které jsou klíčovými součástmi duše, a vytvářejí bloky, které brání vzestupu a cirkulaci duchovní energie, a to v oblasti 7 hlavních čakrách i ve 144 000 nádí duše.

Křesťanství, islám, a další příbuzné programy, které mají zničit duchovnost, vehementně útočí na sexualitu jakýmkoli způsobem, ať už se jedná o heterosexualitu, homosexualita atd. Pracují na vštěpování sexuálních zábran, pocitu viny, a studu, aby z něčeho krásného a duchovně posilujícího udělaly něco ošklivého. Jen málo křesťanů nebo muslimů, pokud vůbec nějací, si vůbec uvědomuje, co duchovnost skutečně je. Všechny tyto hanebné programy nahradily duchovní pojmy falešnými židovskými postavami, židovskými místy a dalšími smyšlenými židovskými archetypy, jako je Ježíš Nazaretský. Ježíš byl používán jako prostředek k odvedení pozornosti a rozptýlení, který následovníkům brání v přístupu k pravé duchovnosti a v práci na jejich duši. Popravdě řečeno, své duše si zachraňujeme sami. "Ježíš" je smyšlená židovská postava, která není ničím jiným než podvrhem KONCEPTU.

Kundaliní osvobozuje duši a také otevírá psychiku. Křesťanská církev také dělala všechno pro to, abychom nemohli komunikovat s bytostmi, jako jsou Satan a jeho démoni, a záměrně nás všechny odřízla od jakéhokoli poznání a moci. To nás všechny udržuje v temnotě a odřízlo nás to od našeho pravého Boha Stvořitele.

"ZNIČÍME BOHA" - Protokoly učených sionských mudrců

Sexuální potlačování vytváří nerovnováhu v základní a druhé čakře, která se přenáší do emocionální oblasti (čakry), která se rozšiřuje do další čakry a odtud se dostáme k další nerovnováze, která vytváří strach a pocit viny a další emocionální a psychické poruchy. Kvůli přerušení neexistuje žádný ventil a lidstvo duchovně degeneruje z generace na generaci. Každá generace byla indoktrinována a podmíněna tak, aby na sexualitu pohlížela židovským/křesťanským/muslimským způsobem. Těch z nás, kteří jsou od tohoto vlivu zcela osvobozeni, je málo. Sexualita= Život, osvobození a duchovní pokrok. Církev to ví a po staletí toto poznání odpírala široké veřejnosti.

Když mluvím o "církvi", mám na mysli ty nejvyšší představitele, ne průměrného pedofilního kněze nebo pastora. Katolické kněžstvo je ukázkovým příkladem úrovně indoktrinace, nevědomosti a hlouposti až po samé dno se slepou poslušností. Znásilňování a obtěžování dětí jsou hlavními příklady toho, k čemu dochází, když člověk vědomě potlačuje silný sexuální pud, který je životním motorem člověka, samotná životní síla.

Kvůli potlačení těchto znalostí lidstvo funguje na 1/5-1/10 jeho celkového potenciálu. Energetická centra zůstávají uzavřená a nečinná, čímž je svět odříznut od jiných dimenzí, blokujíc duchovní, mentální, emocionální a fyzický potenciál, aby udrželi moc v rukou několika "vyvolených".

To vše je důsledkem používání černé magie na nejvyšších úrovních, které se předávalo po staletí. Hnutí new age učí bezmocnosti a důrazně nedoporučuje jakékoli formy černé magie, aby se zajistilo, že tato moc zůstane v rukou několika mála lidí. Spravedlnost a právo jsou silně odrazovány a napadány. Lidé jsou indoktrinováni k tomu, aby se stali oběťmi a otroky. Neustále se používá strach, což se nijak neliší odŽidovského komunismu, ke kterému křesťanství nakonec vede.

Členové hnutí New Age, kteří se zabývají magií, jsou rovněž nevyrovnaní. Staří Egypťané věděli, že člověk musí ovládat jak bílé, tak černé aspekty magie. Černá magie je potlačována a kontrolována několika málo lidmi u moci, kteří ji hojně využívají. Průměrný člověk nejen o této skutečnosti neví, ale je proti ní bezmocný.

Znevažování a Vyloučení žen v náboženstvích pravé ruky má rovněž specifický účel. Jak uvádí Thoth, vše je ve dvou, aby byla rovnováha a harmonie. Dva jsou tvořivou silou. Ženská energie v nás všech je podvědomím a psychikou. Ženský aspekt nás spojuje s vyššími dimenzemi mysli v rovnováze s mužskou logickou stránkou mozku. V ideálním případě by měly oba spolupracovat v harmonii. Energie kundaliní patří ženské části duše. Útočení na ženy a jejich očerňování tuto energii ještě více podprahově potlačuje.

Ničení této ženské energie je pro nepřítele zásadní. Jakmile je tato ženská energie zcela potlačena, intuice a vyšší vědomí jsou vypnuty a otěže přebírá nižší vědomí. Čakry pod srdcem, které je přepínacím bodem a spojnicí sedmi čaker, zůstávají i nadále odpojeny a vzniká vážná nerovnováha. Církev a její řídící kohorty jsou si dobře vědomy nerovnováhy, která vzniká, když je tato ženská energie odpojena. Všechny čakry pracují společně.

Následně dochází k úplná ztrátě tolik potřebného smyslu, známého také jako "šestý smysl". Lidstvo je duchovně slepé a díky tomu se stalo naprostými obětmi. To je cílem křesťanské církve, připravit nežidy, aby se stali nevědomými a bezvýhradnými otroky, kteří nejsou schopni se bránit vůči židovským pánům [komunistickému státu]. Když např. adepti židovského náboženství vrhnou kletbu, tak nežidovská oběť, která byla indoktrinována lží křesťanství, je bezmocná a podlehne jí. On/ona ani nevidí, že útok přichází. Tímto způsobem se Židé stávají "Bohem".

Citát z židovského Talmudu:
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Až přijde Mesiáš, bude mít každý Žid 2800 otroků."


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ