Bible: židovské spiknutí a podvod na nežidech


Bible je židovským spiknutím. Křesťané jsou oklamáni mocným kouzlem. Křesťanství není nic jiného než zlovolný program, jehož cílem je:

"Nechť je jeho jméno a památka vymazána."
--Židovský talmud

"Zničíme Boha"
--Citát z Protokolů sionských mudrců


Seznam je nekonečný a je naprosto zřejmé, co bylo provedeno. Všichni nyní víme, že Nazaretský je smyšlený. Sami Židé to vědí a nevěří v něj, protože je to lež založená na více než dvaceti ukřižovaných "spasitelích", které okopírovali z nežidovských panteonů po celém světě.

Vynaložila jsem spoustu úsilí a času na zkoumání Bible, protože mnoho lidí má vážné zábrany kvůli intenzivní indoktrinaci křesťanstvím a duchovní síle, která do něj byla vložena věřícími. Je zřejmé, že Bible je podvod a lež.


"Nyní se pokusíme odpovědět na otázku, která musí přirozeně vyvstat v mysli každého, kdo poprvé spatří podobnost v legendách Hebrejců a jiných národů, a sice: zda je Hebrejci okopírovali od jiných národů, nebo zda je dané národy opsali od Hebrejců? Abychom na tuto otázku odpověděli nejprve stručně popíšeme dějiny Pentateuchu a dalších knih Starého zákona, z nichž čerpáme dané legendy, a vezmeme si v jaké době byly napsány; a za druhé, ukážeme, že jiné národy tyto legendy znaly již dávno předtím, a že Židé je opsali od nich."
- Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, T. W. Doane 1882, strana 92


Stvoření:
"Genesis 1-11 představuje z hlediska struktury fascinující pohled na na to, jak se Bible vyvinula ze sbírky polyteistických mýtů a legend z různých kultur v převážně ucelený monoteistický příběh izraelských dějin."
- 101 Myths of the Bible, Gary Greenburg 2000; strana 3

Stručně řečeno, každá postava v Bibli byla ukradena z nežidovských náboženství a nahrazena židovskou postavou:


Vytvořením protichůdných bohů, jednoho "dobrého" a druhého "zlého", se Židé snažili manipulovat světem až k neuvěření.


Židovská kniha Soudců se skládá z materiálů ukradených z:Nežidovští bohové skončili v grimoárech rouhání.

"Žádný jiný národ si nikdy nebyl tak vědom konečného prvenství prostřednictvím nadpřirozeného zásahu. To jim dodalo soudržnost a odvahu vytrvat tváří v tvář pronásledování a decimování. Přesvědčení, že každý Žid se bude jednoho dne podílet na božském osudu jako příslušník světově vládnoucí rasy, je činilo hrdými a umožnilo jim přežít bez asimilace mezi národy země."
"Součástí zaslíbeného dědictví byl i vysvoboditel neboli mesiáš, který měl nastolit "království". Tento mesiáš měl být buď dočasný, lidský vůdce, který by se svými armádami svrhl nepřátele Izraele, nebo nadpozemská bytost, která by učinila totéž a založila "věčné" židovské království." "Židovský imperialismus by tedy přišel jako očekávaný vysvoboditel, zničil nepřátele a jejich kořist předal Izraeli. Jak říká Larson 'Tento Mesiáš vynese soud nad nežidy a ti se stanou otroky Izraele..."
Výše uvedené dva odstavce byly převzaty z knihy The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold, 1999, od Acharya S. ze stran 325 a 326

Účelem bible bylo:


Bible Myths And Their Parallels in Other Religions, T. W. Doane Copyright 1882 V závěru Al Džilwah a Quaret al-Jezid Satan jasně promlouvá o těchto lžích.


"NENÍ JINÉHO BOHA NEŽLI MNE" "S TÍMTO VĚDOMÍM, KDO SE ODVÁŽÍ UCTÍVAT FALEŠNÉ BOHY KORÁNU A BIBLE?"
-SATAN
Z QU'RET AL-YEZID

"SATAN" NEPŘÍTEL V HEBREJŠTINĚ

"Zničíme Boha"
--Citace z Protokolů sionských mudrců
ZDROJE:

Další zdroje:

 

Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457