Podprahové poselství židovské/křesťanské Bible:
Židovská nadvláda nad nežidy


Existuje tajná židovská kabala, která se datuje tisíce let zpátky. Tato kabala ovládá a vždy měla mnohem vyšší úroveň znalostí, než co znala většina lidí. Když vznikaly nové společnosti, tato židovská kabala uzurpovala pozice náboženské a politické moci a zajistila, že veškeré pokročilé znalosti v oběhu, byly odstraněny z veřejného prostoru a převedeny do jejich tajných škol a organizací. Členové vládnoucí hierarchie Vatikánu nejsou nic jiného než organizovaní zločinci, kteří způsobili lidstvu nevýslovné škody, zkázu, bídu, utrpení a zármutek. Katolická církev a křesťanské náboženství jsou na vyšších úrovních obsazeny a nástroji Židů, kteří jsou jejich pány. Židé jsou ti, kdo ovládají křesťanské církve, zejména Vatikán, z něhož se všechny ostatní křesťanské sekty vyvinuly.

Na vyšších úrovních znají skutečnou sílu Slunce, numerologii, masovou mysl, vliv planet na lidské chování, vědí jak manipulovat s časem, energií, využívají své tajné organizace k vytváření institucí ve veřejném prostoru, jako jsou náboženské organizace a politické strany, aby odstranily okultní vědění a udržely ho z oběhu. Inkvizice byla ukázkovým příkladem, neboť i mluvit o čemkoli duchovním nebo esoterickém znamenalo podepsat si rozsudek smrti.

Za účelem maximalizace moci křesťanské církve byly kostely postaveny na liniích Ley Lines (Energetických liniích). Ley Lines jsou oblasti uvnitř země, které mají zvýšenou geomagnetickou energii. Lidské tělo se skládá a funguje na bioelektřině. Naše myšlenky jsou tvořeny elektrickými impulsy. Prostřednictvím meditace a práce s našimi vlastními energetickými centry můžeme zdokonalovat své myšlenky tak, aby měly silnější elektrický výkon a ovlivňovaly naše prostředí. Když člověk, který je znalý, používá kromě zemské energie také tuto usměrněnou energii myšlenek, tak značně zesílí sílu za myšlenkami a směrování energie prostřednictvím vůle. Pohanské chrámy byly zničeny a na jejich místě byly postaveny křesťanské chrámy. Zvláštní rituály se prováděly také v těchto energetických křižovatkách v rámci zemské energetické sítě. Lidské/zvířecí a podobné oběti vyvolávaly v zamýšlených obětech extrémní strach. Tato nasměrovaná energie strachu, kterou používají k ovládání, byla pumpována do těchto vírů zemské energie. Dochází k tomu, že tato energie, zvětšená tisíckrát, vytváří v zemi vibrační pole, ve kterém všichni žijeme. Podle toho, co jsem pochopila, obklopuje Zemi jako pavučina. To je jeden z důvodů, proč má křesťanství takovou mocnou moc nad mnohými. Strach (fear) je slovo na čtyři písmena, které ovládá svět, a to velmi účinně.

Kromě toho lživé kázání, plné emocí a doktríny, které se donekonečna opakovaly uvnitř těchto struktur měly veškerou moc, kterou potřebovaly k jejich práci. Spolu s využíváním energie nevědomých věřících, byl a je neustálý a mocný přísun energie k dispozici, aby byl směrován a manipulován nepřátelskými adepty k ovládání a zatracení obyvatelstva. Starověká umělecká díla až po renesanci jsou důkazem o nadvládě, kterou měla křesťanská církev nad lidmi ve všech aspektech jejich života. Existuje jen velmi málo obrazů, soch a dalších děl, které by nezobrazovaly Nazaretského nebo Pannu Marii a jim podobné. To platí i pro hudbu v tomto období. Vytvoření libovolného počtu nekřesťanských děl, znamenalo vystavit se odsouzení za kacířství. Už jen ta modlitební energie, která byla vložena do této hnusné instituce, je nepředstavitelná. Jediný člověk, který se upne na myšlenku nebo ideu, vytváří myšlenkovou energii; pomyslete, co dokáží miliony lidí.

Bohužel vzhledem k jejich chamtivosti, to nebylo dost pro hanebné mimozemšťany a jejich lidské otroky, kteří tento kruh zkázy řídí. Musela přijít válka. Lidský výdej energie je nejsilnější v dobách velkého strachu, když čelí smrti nebo při umírání. Čím násilnější, tím lepší. Každý, kdo zná Starý zákon v Bibli, by měl dobře vědět, kolik je v něm nekonečných válkách a genocid pohanů, které podporoval tzv. „Jehova“, což je židovská nadvláda nad a masové vraždění, mučení a genocida nežidů. Tato zvrácená zvrácená špína je násilně bubnována do myslí nežidů od prvního dne jejich života, čímž se vytváří mocná podprahová myšlenková forma, která se projevila ve skutečnosti.

ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ