OOOOOOOOH ARMAGEDDON!!!
Jak svědkové Jehovovi předpovídají
„konec světa“ po více než 100 let.


Zde je několik humorných citátů [od svědků Jehovových] z jejich materiálů a Strážné věže a magazínu Watchtower and Awake!:

1877- KONEC SVĚTA je blíž, než si většina lidí myslí * z knihy: "Three Worlds and the Harvest of this World" Svědkové Jehovovi a prorocké spekulace; 1877

1889- V dalších kapitolách předkládáme důkazy, že zřízení Božího království již započalo a že „bitva velkého dne všemohoucího“ [Zjevení 16,14], která skončí v roce 1914 úplným svržením současné vlády na zemi, již začala. [V roce 1915 vydání této knihy změnilo rok 1914 na rok 1915] *z knihy "The Time is at Hand; 1889

15. července 1894 - Nevidíme důvod pro změnu budoucností, ani bychom je nemohli změnit, kdybychom chtěli. Věříme, že jsou to Boží data, ne naše. Ale mějte na paměti, že konec roku 1914 není datem pro začátek, ale konec doby soužení.

1904- Stres z velkého soužení přijde brzy, někdy mezi lety 1910 a 1912, kdy vyvrcholí konec „časů nežidů“. říjen 1914. *z knihy "The New Creation" 1904

1. května 1914- Není absolutně žádný důvod pro studenty Bible zpochybňovat, že dovršení tohoto věku evangelia je nyní přímo přede dveřmi...Velká krize..., která pohltí církevní nebesa a sociální zemi, je velmi blízko. * Watchtower přetisk

Když se akce v roce 1914 neuskutečnily, tak byly přeloženy na léta 1918-1925.

Dle knihy "The Finished Mystery" měl Armagedon začít „na jaře roku 1918“ Na „podzim roku 1920“ měla nastat „celosvětová všeobjímající anarchie“. Vydání z roku 1917 tvrdí, že Zjevení 11,13 se naplní „počátkem roku 1918“ [„zemětřesení“] a „na podzim roku 1920“ [oheň]. Vydání z roku 1926 je opět změněno.

The Watchtower- 1. září 1922: „Datum 1925 je dokonce zřetelněji naznačeno Písmem, protože je to je stanoveno Božím zákonem pro Izrael...“

Watchtower- 1. dubna 1923: „Naše myšlenka je, že rok 1925 je definitivně stanoven Písmem svatým.“

Co se stalo, když konečně přišel rok 1925?

Watchtower- 1. ledna 1925: „S velkým očekáváním, se Křesťané těšili na tento rok. Mnozí očekávali s důvěrou, že všichni členové Kristova těla budou proměněni v nebeskou slávu během tohoto roku. To se možná podaří. Možná se to nepodaří.“

Co se stalo na konci roku 1925??

Watchtower- Září 1925: „Dá se očekávat, že Satan se bude snažit vnést do myslí zasvěcených lidí myšlenku, že v roce 1925 by měl být konec a proto by pro ně bylo zbytečné, kdyby na konci roku dělali něco víc.“

**Najednou je to Satan, a ne „Bůh“, kdo prorokuje.

1930- „Velké vyvrcholení se blíží“

1931- „Boží království začalo působit. Jeho den pomsty je zde a Armagedon se přiblížil.“

1933- „Přesvědčivé svědectví proroctví a podpůrných faktů ukazuje, že očištění svatyně bylo dokončeno, a to naznačuje, že Armagedon se blíží.“

1939- „Bitva velkého dne všemohoucího Boha je velmi blízko“

Bylo dalších 44 předpovědí; 42 z nich pocházelo z Watchtower, od května 1940 do dubna 1943.

1. září 1944 - „Armagedon je blízko.“

1946- [Po druhé světové válce] „Katastrofa Armagedonu... je za dveřmi.“

1950- „Pochod začíná! Kam? Na pole Armagedonu do „války velkého dne všemohoucího“.“

1953- „Armagedon je tak blízko, že udeří nyní žijící generaci.“ *Mnozí svědkové se domnívali, že rok 1954 bude ten „Rok“.

1955- „Ukázalo se, že armagedonská válka se blíží se blíží k bodu svého vypuknutí.“

1958- „Kdy bude Armagedon? Jehova velký strážce času naplánoval, že Armagedon přijde na konci „času konce“. Tento čas je blízko. Jak blízko?... Nikdo nezná datum, ale my víme, že to bude velmi brzy. Jak víme, že to bude velmi brzy? Protože čas, který zbývá ďáblu, nyní, když Kristus ďábla svrhl na zem, se nazývá „krátký doba“ [Zjevení 12,12].

Awake! Říjen 1968: Prohlásil, že „jisté osoby“ nepravdivě předpověděly konec světa, a to, co jim chybělo, bylo „Boží vedení.“

*Nyní však údajně toto falešné prorokování skončilo:

1971: Mají „všechny důkazy“ a že Bůh je „vede“ a „je to ohromující“. Nyní Armagedon nastane v roce 1975.

1972: „V mysli průměrného svědka neexistuje žádná pochybnost, že datum 1975 je správné.“

1976 Watchtower: 15. března - „Smíření skrze Boží milosrdenství před Armagedonem“

22. září- „globální katastrofa, která v dějinách lidstva nemá obdoby, je velmi blízko.“

15. prosince - „Vydržte, slib se blíží jeho naplnění“

1979 Watchtower: 15. června - „Den zúčtování na dosah“

Oct 15th „Seberte odvahu, milénium se blíží.“

1. listopadu - „Křesťanská neutralita v době, kdy se blíží Boží válka.“

Jistý psychiatr poznamenal, že existuje psychiatrická léčebna, které říkají "the watchtower" (Strážná věž), protože je plná svědků Jehovových. (podle názvu jejich časopisu, pozn. překl.)


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ