Kopie katolické zpovědní příručky


Je to ubohé, ale je to zábavné. Tohle je kopie katolické zpovědní příručky. Humor stranou, při čtení je více než zřejmé, že tito lidé jsou vážně NEMOCNÍ.

Je to tak proti životu a dokonalý příklad toho, jak mimozemský „bůh“ nenávidí lidstvo a vše lidské. Jsou zde zahrnuty všechny lidské vlastnosti; které nás všechny dělají lidmi. Tyto zásady jsou tak protilidské a mimozemské. Co je horší, je to, jak toto zvrácené učení vnucují nevinným dětem a ničí další životy. Toto zvrácené „náboženství“ musí skončit a brzy není dost brzy!

 


 

Kromě toho, že musíme říci, jakou povahu mají naše hříchy, si musíme také vzpomenout, pokud je to možné, na POČET případů, kdy jsme se jich dopustili, a také (a pouze) ty OKOLNOSTI, které mohou někdy buď učinit malý hřích smrtelným nebo smrtelný hřích výrazně zhoršit. Zda jsem se někdy nedokázal vyzpovídat z nějakého těžkého hříchu, popř. ho zamaskoval? Provinil jsem se neúctou k této svátosti tím, že jsem pečlivě nezkoumal své svědomí?

Nevykonal jsem pokání, které mi uložil zpovědník nebo neuposlechl některý z jeho pokynů? Zanedbal jsem velikonoční povinnost přijmout svátost oltářní nebo jsem se nevyzpovídal ze svých hříchů v rámci roku? Mám nějaké ZVYKY těžkého hříchu, které bych měl nejdříve vyznat (nečistota, opilství atd.)?

První přikázání

Druhé přikázání

Třetí přikázání

Čtvrté přikázání

Pokud jde o mé děti:

Páté & osmé přikázání

Šesté & Deváté

Sedmé & Desáté přikázání

DALŠÍ HŘÍCHY


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ