Myšlenková forma Nazaretského


O myšlenkové formě Nazaretského jsme psali již mnohokrát. Kvůli staletím potlačování duchovních vědomostí, mnoho lidí nemá žádné znalosti o tom, co jsou to myšlenkové formy. Myšlenková forma je astrální entita, vytvořená jedním nebo více lidmi, kteří vycvičili svou mysl a duši. Pro lepší vysvětlení, prosím klikněte zde.
Pochopte prosím, že jeden člověk může sám vytvořit silnou myšlenkovou formu, ale vzhledem k miliardám lidí, kteří vložili své srdce, duši a naprostou víru ve fiktivního Ježíše Krista, je to drasticky umocněno. Proč tomu tak je si přečtěte ve článku Ježíš a židovské mesiášské spojení.

Ale jak k tomu došlo?

Významný jezuita Ignác Loyola učil své jezuity meditaci. Hlavní důraz kladl na jejich úplné ponoření do Nazaretského. [Ignác Loyola sám byl krypto‑židem věnujícím se okultismu].

"V této knize "The Spiritual Exercises" Loyola radí svým žákům. aby ve sféře představivosti znovu prožívali všechny události v životě jejich Mistra Ježíše Krista. Touto metodou mají přimět jejich představivost, aby viděli, dotýkali se, cítili vůni a chuť těch neviditelných věcí a přehrávat si události, které se již dávno staly a zmizely, které vnímali smysly jejich vtěleného Pána."

"Pokud rozjímáte o článku víry, chtěl by, abyste abyste si ho před viděním jasně a přesně vybavili před očima mysli, abyste ho pečlivě a zblízka pozorovali, a dokonce abyste se ho dotýkali"

A teď něco o "Pekle"

"Když je to peklo, dá ti hořící kameny, abys je uchopil, nechá tě plavat v děsivé temnotě husté jako smola; nalije tekutou síru na tvůj jazyk. Tvé nozdry jsou naplněny odporným zápachem samotného pekla, a ukáže ti strašná muka, takže uslyšíš mučivé sténání."

"Cvičení předepsaná Loyolou jsou určena k rozvoji sil duše..."

"Žák musí soustředit svou mysl na výpovědi, které jsou uvedeny v o narození, utrpení a smrti Ježíše z Nazaretu, jako kdyby se mělo jednat o historická fakta."

"Jeho pocity a emoce jsou pozvednuty do stavu vyšších vibrací; sám se stává hercem ve hře a prožívá radosti a utrpení Krista, jako by byl sám Kristem; a toto ztotožnění s objektem jeho představivosti může dojít tak daleko, že i stigmata nebo krvácející rán, odpovídající ranám na těle ukřižovaného Krista, se objeví jeho vlastním těle."

Na závěr bych chtěla dodat, že kdyby průměrný katolík měl představu o tom, do jaké míry jsou jezuité a vysoce postavení katoličtí duchovní ve Vatikánu zainteresovaní v čarodějnictví, tak by to neunesli.

Takové věci se dějí už po staletí. Ta verbež medituje celý den, každý den a má spoustu ukradených materiálů, které byly brutálně zkonfiskovany nežidovským národům, které vyvraždili. Proto ta strašlivá varování před čarodějnictvím v Bibli.

Zdroje:
Výše uvedené citáty jsou převzaty z
The Tree of Life, Israel Regardie.


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ