YHVH: Pravda o "Yaweh" "Jehovovi" - Sejmutí masky z křesťanství


Židovská/křesťanská bible vždy používala extrémní strach jako nástroj, který měl lidi odradit od okultismu, "čarodějnictví" a působení mysli. V níže uvedeném článku jsou důvody zřejmé. Aby bylo kouzlo úspěšné, musí oběť postrádat potřebné znalostí, být dobrou ovcí a prostě "věřit".

Exodus 22:18 Nenecháš čarodějnici žít.

"JHVH" alias "Yaweh" "Jehova" není nic jiného než systém židovské magie. "JHVH" známý jako "tetragammaton" představuje čtyři rohy a živly, jako např. "INRI" spolu se čtyřmi evangelii; ty představují čtyři rohy a čtyři živly, které jsou tak důležité pro jakoukoli magickou práci. "YHVH" je v (židovské) magii hojně používán. Židé ukradli Kabalu Egypťanům a zkomolili ji. Vibruje se to hlavně - "Yod Heh Vau Heh" v různých kombinacích.

Neždié byli násilím krmeni křesťanstvím, aby nás zbavili veškerého poznání a moci. Ti nahoře hrají na obě strany proti středu. To znamená, že nepřítel působí z obou stran - každá strana bije tu druhou, zatímco obě postupují vpřed. Je to analogické s policistou, který je veřejně zapojen do křížového tažení proti drogám a zároveň tajně prodává a prosazuje drogy, aniž by o tom věděla jeho rodina a komunita.

Po vyplenění Šalamounova chrámu Římany v roce 70 n. l. křesťanství vynalezli Židé, z nichž nejznámější je (Pavel alias "Saul z Tarsu"), aby mohli ovládnout svět pomocí starobylých sil mysli a duše. Židé sami vědí, že Nazaretský je smyšlená postava založená na asi 20 ukřižovaných hrdinech z pohanských panteonů. Díky staleté zbožné víře v tuto entitu a psychickou energii, která se do dí vlévá prostřednictvím modliteb, nabyla jistého vlastního života. Viz myšlenkové formy. Například Odin visel na stromě, Set byl ukřižován na furce, Buddha seděl pod stromem Bo (Boa - opět had), aby dosáhl osvícení; seznam by mohl pokračovat. Většina Nazaretského byla ukradena z perského boha "Mithry". Při práci s kouzlem je vždy důležité, aby bylo vytvořeno spojení.

V případě křesťanství byli všichni dřívější pohanští (nežidovští) bohové spoutáni a nahrazeni fiktivními židovskými božstvy. Hebrejská Panna Maria nahradila Astaroth, židovská legenda o Mojžíšovi byla ukradena Sargonovi (oba se narodili v utajení, ponecháni v rákosovém koši, který plul po řece a byli adoptováni královskou rodinou), hebrejský Abraham byl ukraden z hinduistického Brahmy. "Brahma" v sanskrtu znamená "mnoho". Nekonečný seznam pokračuje dál a dál. Viz Pravda o křesťanství V křesťanském náboženství není nic, co by nebylo ukradeno z pohanských náboženství, která mu předcházela o stovky až tisíce let. Pohanští bohové, kteří tvořící v myslích nežidů silnou rasovou paměť, byli nahrazeny hebrejskými postavami, které je třeba otrocky poslouchat a uctívat. To přípravilo půdu pro nesmírnou moc a kontrolu ze strany židů.

Křesťanství nebylo vždy ničím jiným než nástrojem k odstranění duchovních znalostí a moci z rukou nežidovského obyvatelstva a k tomu, aby nás oddělili od našich bohů, konkrétně našeho pravého Boha Stvořitele, který dostal jméno Satan, což v hebrejštině znamená "protivník/nepřítel". Ti nežidé, kteří byli kněžími a vůdci, byli mučeni a usmrceni. Ostatní, kteří se vzpírali, postihl stejný osud a každý nežid, jen podezřelý ze spojení se starými náboženstvími, byl označen za "kacíře" a zabit. Židé samozřejmě křičeli a křičeli ohledně pronásledování jejich malých komunit ve středověku, ale to je právě ta stará hra obou stran proti středu a ti židé ve vedení, se nemohou starat méně o to, kolik svých vlastních budou muset využít. Tomás de Torquemada, První Velký inkvizitor Španělska byl Žid.

Židé plně ovládli katolickou církev (původní křesťanskou církev) od samého počátku. Většina katolických papežů byla židovského původu, jako například zesnulý Jan Pavel II., který se narodil židovské matce (Katzové) a ortodoxními Židy byl uznán za Žida. Prostřednictvím katolické svátosti zpovědi, katolického duchovenstva měli všichny, jmenovitě nežidovškou šlechtu a vůdce, pod palcem. Znali jejich nejhlubší a nejtemnější tajemství.

Katolická církev je oporou křesťanství. Od protestantské reformace získali Židé kontrolu také nad těmito sektami. "Světová Rada církví" je dalším příkladem.

Židé měli k dispozici obrovskou zásobu psychické energie, ze které mohli čerpat. . Židé se označili za "Boží vyvolené", hvězdná postava Nazaretský je Žid (a mocná myšlenková forma), Panna Maria a její manžel Josef jsou Židé, 12 nazaretských apoštolů (13 tvoří coven- opět ukradené ze starověkých pohanských náboženství) - všichni Židé. Kromě toho jsou všechny postavy Starého a Nového zákona ukradeny z nežidovských postav a nahrazeny "vyvolenými" Židy.

Průměrný křesťaň nežid, neznalý tajného působení židů a okultismu, vlévá stále více a více psychické energie prostřednictvím zbožnosti a modliteb do tohoto židovského energetického víru a lidé se diví, že tato menšina má většinu světového bohatství a moci. Nežidé, konkrétně křesťané, jsou po staletí pod velmi silným vlivem kouzla.

Odřízli nás od našich bohů, tradic a duchovních a náboženských hodnot masovým vražděním a nahrazením naší historie jen lživými informacemi a skrze strach z neznámého, protože veškeré nežidovské vědění bylo odstraněno z oběhu.

Jejich andělská špína - většina z nich má jména s klasickými sedmi písmeny: Gabriel, Rafael atd. Těchto sedm písmen představuje sedm čaker a používalo se ke spoutání nežidovských bohů a pomocí "Goetie" z nich dělali otroky. Goetické černé knihy nebo "grimoáry" všechny pocházejí od Židů, jako např. "The Key of Solomon," a "The Sacred Magic of Abramelin the Mage"" a mnoho dalších, (ty lze snadno dohledat na internetu, stačí zadat jejich názvy napsat do vyhledávače), všechny původně psané hebrejsky, protože většina nežidů hebrejsky číst neumí. Všechny používají hebrejské symboly a mantry a intenzivně se rouhají proti nežidovkým bohům, kteří byli proměněni v ďábly, démony a ohavné příšery, které je třeba ponížit. Nežidovští bohové již nejsou vázáni a některá z těchto samolibých proroctví se nedostavila, jako například "Azazel je spoután až do konce časů". Mohu vás ujistit, že nyní je zcela svobodný.

Křesťanství jde postupně. Protože je smyšlené, tak je duchovně nespolehlivé. Někteří křesťané se místy napojili na tento energetický vír a a dosáhli výsledků. Modlitební skupiny a podobně vysílají psychickou energii. Oklamaným Křesťanům se říká, aby "věřili". Víra je nezbytná pro každé kouzlo nebo řízené působení mysli, aby uspělo. V případě křesťanství je to většinou náhoda, zda uspěje. Těch několik málo, která se projeví, udržuje oklamané věřící v nevědomosti, že se nejedná o žádný "zázrak", ale pouze o síly mysli. Konečným cílem je ateismus. Ateista nevěří v nic a nebere v úvahu nic "nadpřirozeného" nebo duchovního. Je to sedící kachna, která jen čeká, až s ní bude manipulováno těmi, kteří mají duchovní znalosti a moc.

 

Další:

Skutečný Tetragrammaton: Další pravdy o křesťanství

Původ jména "Satan"

Všudypřítomný Nazaretský

 

ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ