Děti a dospívající pro Satana


Váš zájem o Satana je velmi pozitivní a je silným znamením, že hledáte pravdu. Je důležité, abyste při poznávání Satana odložili všechny předsudky. Většina toho, co jste o něm pravděpodobně slyšeli z nesatanských zdrojů, je od jeho nepřátel a lidí, kteří ho nenávidí, bez skutečného důvodu, kromě toho, že je tomu naučili věřit. Jiní ho nenávidí, protože je obrovskou hrozbou pro jejich osobní moc, bohatství, majete a ovládání, protože to vše bylo vybudováno na základě lží.

Mnoho lží bylo vyřčeno o Satanovi a jeho démonech. Tyto lži byly lidem vnucovány. Strach, lži a násilí byly po stovky let používány jako zbraně. Satan a jeho démoni nejsou zlí!! Jsou to oni, kdo přinesli lidstvu poznání, abychom mohli být svobodní. Satan je náš pravý Bůh stvořitel. Satan chce, abychom byli duchovně svobodní. Křesťanský Bůh je falešný. Křesťanský bůh je vrah a lhář od počátku a všechno, z čeho křesťané obviňují ďábla v jejich vlastní Bibli, činí ve skutečnosti jejich vlastní bůh. Satan nikdy nikoho nezavraždil Satan nikdy nikomu nelhal Satan vás přijímá takové, jací jste, a nechová nenávist k lidské přirozenosti Satan vládne tomu, čemu se říká „okultismus“, který je zcela duchovní Satan nám dává poznání a nebojí se lidského duchovního pokroku. Satan se nebojí lidstva Křesťanství není náboženství. Je to program, který má lidem zabránit v tom, aby používali síly jejich mysli a duše, známé jako čarodějnictví. Satan byl těmi, kteří ho bez dobrého důvodu nenávidí a kteří také nenávidí lidstvo a snaží se nás zotročit, hrozně osočován. Chtějí udržet duchovní poznání a moc v rukou několika mála lidí.

Satanismus NENÍ o hraní si na hrdiny, lidských nebo zvířecích obětech, pití krve, hororu, nechutnostech nebo o ubližování těm, kteří si to nezaslouží. Pravý satanismus je o stávání se bohem a dosažení moci podobné bohu. Satan je osvoboditel lidstva. Zvířata jsou v satanismu posvátná a měli bysme s nimi zacházet s úctou a respektem a dobře se o ně starat. Pro naše bohy je posvátných mnoho různých zvířat, např. hadi jsou posvátní pro Satana, kočky a sovy jsou posvátné pro Lilith, psi pro Anubise a mnoho ostatních zvířat pro ostatní bohy.

Jediný způsob, jak se naučit skutečnou pravdu, je najít ji sám. Nikdy se nemůžeme dozvědět skutečnou pravdu, pokud nepoznáme obě strany mince. Bez poznání obou stran nemůžeme učinit skutečnou volbu. Pravdu poznáme pouze tehdy, když dokážeme přemýšlet sami za sebe, aniž bychom si vytvářeli domněnky. Myslet sám za sebe znamená naslouchat vlastním pocitům a vnitřnímu hlasu. Neznamená to myslet si to, co nám ostatní říkají, abychom si mysleli nebo čemu ostatní věří. Ti, kteří si přejí zotročit a ovládat ostatní, závisí na tom, že lidé věří všemu, co se jim řekne a nepřemýšlejí sami za sebe.

Pokud se rozhodnete k nám připojit v Satanovi, neciťte se pod tlakem. Nemusíte zasvětit svou duši, abyste se stali satanisty. Je to vaše volba a měli byste to udělat pouze v případě, že opravdu chcete. Na rozdíl od křesťanského Boha se Satan nikomu nevnucuje a všichni k němu přicházíme z vlastní vůle. Je velmi důležité chovat se k Satanovi a jeho démonům vždy s úctou. NIKDY DÉMONY NEVYVOLÁVEJTE PRO ZÁBAVU NEBO ZA ÚČELY HRANÍ. PŘIVOLÁVÁNÍ DÉMONA JE VELMI VÁŽNOU ZÁLEŽITOSTÍ. Pokud jste v nesnázích nebo máte velké problémy, Satan a jeho démoni vám pomohou. Démoni s námi spolupracují prostřednictvím mocenských meditací abychom měli přístup ke své vlastní síle a zvládali věci sami pomocí své mysli.

Satan je jiný než falešný křesťanský Bůh a jeho Nazaretský [Ježíš Kristus]. Satan VŽDY pomůže svým lidem, když mají problémy nebo jsou v nouzi. Vzhledem k násilí v dnešním světě a ve školách je jeho pomoc všým. Nazaretský má za sebou dlouhou historii obracení zad vůči jeho následovníkům v době, kdy to potřebují, protože je fiktivní a lidi nenávidící entity, předstírají, že jsou jím. To proto, že není nic víc než jen myšlenková forma. Legendy o jeho učednících, kteří umřeli strašlivou smrtí, mají v jeho následovnících vytvořit otrockou mentalitu. Je velmi důležité, aby otrok dokázal snášet velké příkoří, aniž by se ptal nebo se bránil. Otroci také nikdy nemají znalosti a aby člověk byl dokonalým otrokem, musí vždy věřit v a dělat to, co se mu řekne a být negramotný.

Satan nám ukazuje, že jsme důležití. Mnohokrát se nemůžeme bránit. Jsou lidé, kteří jsou větší nebo mají větší moc, a dospělí, kteří jsou zlí a nespravedliví. Satan má své Démony, kteří na nás dohlížejí a starají se o velké problémy, které sami nedokážeme zvládnout. Satan nám ukazuje, jak můžeme mít moc pomocí našich myslí. Je to moc, kterou ostatní lidé nemají. Satan nám dává znalosti, jak tuto moc využít, abychom v životě získali to, co chceme. Můžeme mít peníze, lásku, dobrou práci a mnoho dalších věcí, které chceme mít. Lidé, kteří jsou na nás zlí, jsou potrestáni.

Život může být opravdu těžký. Když přijdeme k Satanovi, činí náš život lepším a šťastnějším. Abyste se naučili více, přečtěte si, co je na těchto webových stránkách. Někteří lidé, kteří si říkají Satanisté, ve skutečnosti Satanisty nejsou. V Satana nevěří. Satan je velmi skutečný a existuje. Ti, kdo jsou u moci, nechtějí, aby v něj lidé věřili, protože Satan dává moc obyčejným lidem, a to je pro ně velkou hrozbou. Satana budete muset poznat na vlastní kůži a poznáte, že je velmi skutečný.

Pokud jste mladší 18 let, tak nejste svobodní a nemáte stejná práva jako dospělí. Ať už se o vás stará kdokoli, vaši rodiče nebo příbuzný či opatrovník, tak má nad vámi moc.

Křesťané se usilovně snaží nutit děti a dospívající do své víry. Je to proto, že jste mladí a nemáte dostatek znalostí a zkušeností ze života a oni to vědí. Nenechají vás prozkoumat obě strany mince nebo jiná náboženství. Je to proto, že chtějí ovládat vaši mysl. Nechtějí, abyste mysleli sami za sebe. Mnozí ubližují dětem a zneužívají je, protože je to učí jejich náboženství. Pokud žijete v křesťanské domácnosti, musíte být opatrní, když zkoumáte náboženství, která se křesťané učí nenávidět.

Abyste se dozvěděli více o Satanovi a jeho démonech, můžete si nejprve přečíst, co je na těchto webových stránkách. Pokud žijete s křesťany, možná nebudete chtít mít žádné výtisky nebo knihy, které by mohli najít a které by vás mohly dostat do potíží. Proto buďte při používání internetu velmi opatrní. Naučte se, jak si vyčistit historii a nikdy na to nezapomínejte. Existuje software, který vaši rodiče nebo škola mohou zakoupit, který jim ukáže všechny stránky, které jste navštívili, jejich obsah a také všechna hesla, která byla na jejich počítači použita. Mohou ho mít a neříct vám o tom. Pokud jste si jisti, že ho nemají, nezapomeňte vymazat vaši historii na panelu nástrojů a mezipaměť vašeho prohlížeče. Vymažte všechny stránky, o kterých nechcete, aby věděli, že jste je navštívili. Pokud jsou vaši rodiče křesťané, je více než pravděpodobné, že se na vás kvůli vašemu zájmu o Satana velmi rozzlobí.

Nespěchejte a učte se. Satan se nikomu nevnucuje. Existuje mnoho lží a příběhů, které se snaží lidi od Satana odradit. Nevěřte žádnému z nich. Máte právo se o věcech přesvědčit sami. Můžete si také přečíst o inkvizici abyste zjistili, kolik lidí křesťané zabili. To vše je pravda, i když se ji křesťané snaží skrývat. Je to historická skutečnost. Pouze když máte dostatek znalostí, můžete se správně rozhodnout. Dejte si na čas a učte se a nenechte na sebe nikoho tlačit. Mnoho rozhodnutí a věcí, které nyní uděláte, ovlivní celý zbytek vašeho života. Naučte se všechno o někom nebo o něčem, ať se můžete bez předsudků rozhodnout. Nenechte na sebe tlačit ostatní lidi a nedělejte něco jen proto, že to dělají jiní lidé nebo skupina lidí. Ti z nás, kteří jsou se Satanem, nejsou otroci. Ať vás provází Satanovo požehnání a přeji vám štěstí při zkoumání a učení. Doufáme, že se k nám připojíte.

V SATANISMU NEJSOU ŽÁDNÍ PROSTŘEDNÍCI [VELMI DŮLEŽITÉ ČTENÍ!]

Jak se srovnat s křesťany

Tipy pro dospívající


 

ONLINE SKUPINA DOSPÍVAJÍCÍ PRO SATANA

Tato skupina je určena pro dospívající ve věku 13-19 let, kteří se chtějí učit v přátelském prostředí bez křesťanského obtěžování. Nejvyšší kněží a kněžky jsou k dispozici on-line, aby zodpověděli jakékoli oprávněné dotazy a poskytovali kázání, která by mohla dospívající zajímat. Chcete-li se připojit - stačí kliknout na výše uvedený odkaz „Online skupina dospívající pro Satana“.

 

© Copyright 2002, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457