Ministerstvo Satanovy radosti


Vrchní velekněžka Maxine Dietrich
[zakladatelka Satanovy radosti]

Velekněz Hooded Cobra 666 Rozcestník pro hlavní satanské webové stránky

Velekněz Jake Carlson         Třetí pohlaví, společenství Thule 666

Velekněžka Micama Gmicalzoma      Satanova pravda 666

Velekněžka Zildar Raasi    Pravda o islámu: Programu smrti

Veleknežka Shannon      Webové stránky Černoši za Satana - Satanská černošská komunita -

Velekněžka Myla Limlal   Alegria De Enki - Alegria de los Ministerios de Satanás [Español]
Alegria De Enki - Alegria de los Ministerios de Satanas [Espanol] Internetový archiv

Velekněz Lucius Oria     Východní satanská aliance