Online skupiny Satanovy radostiČlenství v JoS je otevřeno a bezplatné pro všechny. Neúčtujeme žádné „členské poplatky“ ani si neúčtujeme žádné poplatky za poskytnuté znalosti. Cítíme, že váš vztah se Satanem je jen mezi vámi a Satanem. Jak je zmíněno v článku v satanismu nejsou žádní prostředníci. Nejsme zvědaví na životy našich členů. Naše členy respektujeme, jejich osobní život a soukromí. Především pracujeme pro Satana a děláme to, co on chce, abychom dělali. Satan zdůraznil, jak by všichno duchovní poznání mělo být otevřeně a volně dostupné všem. Ctíme jeho přání a nesnažíme se duchovní poznání využívat nebo hromadit pro nějaký osobní prospěch.

Vzhledem k velkému počtu členů se musíme lépe zorganizovat. Skupiny níže jsou všechny online skupinami Satanovy radost. Nezapomeňte, prosím, zejména pokud jste v satanismu noví, naše hlavní skupina má tisíce členů. Protože máme málo zaměstnanců, nemůže ministerstvo reagovat na většinu individuálních e-mailů a zasílání e-mailů kněžstvu se důrazně nedoporučuje. Služba Satanovy radosti je poměrně otevřená a svobodná. Ve větších skupinách lze očekávat některé lišící se názory a rozdíly v názorech a osobních přesvědčeních. Mějte to prosím na paměti a používejte zdravý rozum než se začnete řídit radami, které můžete obdržet. Satanismus je o samostatném myšlení, takže je důležité být vybíravý, když se setkáváte s novými informacemi.

Pokud máte otázky, můžete je položit v našich online skupinách, ale důrazně doporučujeme, abyste si nejprve přečetli veškeré informace na stránkách Joy of Satan. Příliš mnoho lidí zanedbává individuální studium. Satan je tím kdo přináší a dává poznání. V satanismu nelze pokročit bez znalostí. Je to zřejmé ve skupinách u těch, kteří činí prohlášení s vážným nedostatkem znalostí na jejich straně. Budete schopni rozeznat pravdu od nesmyslů, pokud věnujete čas studiu. To vám také pomůže vypořádat se s takovými věcmi v každodenním offline životě. Přečtěte si prosím pravidla uvedená na titulní stránce té které skupiny/skupin ke které se chcete připojit, a ujistěte se, že jim rozumíte.

Prosím, uvědomte si, že ve všech našich e-skupinách jsou nepřátelští infiltrátoři. Některé z nich tvrdí, že jsou „satanisté“, ale jejich trolling, obtěžování našich členů a jejich snaha vyvolat rozkol v rámci satanistické skupiny prozrazují jejich pravý záměr. Pokud někdy obdržíte obtěžující nebo nevyžádané e-maily od podobných osob, informujte o tom prosím buď JoS nebo zveřejněte totožnost obtěžovatele/obtěžovatelů na stránkách JoS online skupiny/skupin.

Rovněž dbejte prosím na svou osobní bezpečnost, když jste online, zejména ve všech online diskusních skupinách, do kterých patříte. Poskytování osobních údajů je velmi nerozumné.

PROSÍM VEZMĚTE V POTAZ* [Aktualizace z prosince 2019] BÝVALÉ SKUPINY YAHOO UŽ NEJSOU FUNKČNÍ. EXISTUJÍ DALŠÍ SKUPINY, KTERÉ SE PROHLAŠUJÍ ZA "JOY OF SATAN" SKUPINY; TY SE RŮZNÍ OD FACEBOOKOVÝCH SKUPIN AŽ PO YAHOO SKUPINY A DALŠÍ. TYTO SKUPINY *NEJSOU* LEGITIMNÍ! TO MĚJTE NA PAMĚTI.

ANCIENT FORUMS (starodávná fóra, pozn. překl.) JSOU NYNÍ JEDINÝM LEGITIMNÍM FÓREM (ONLINE SKUPINOU) SATANOVY RADOSTI.


KLIKNĚTE ZDE PRO NAVŠTÍVENÍ FÓRA SATANOVY RADOSTI


Z prosince 2013:
Je stále zřejmější, že společnost Yahoo je ničena zevnitř. JoS a mnozí další používali skupiny Yahoo po mnoho let. Ještě nedávno bylo Yahoo uživatelsky přívětivé, ale teď už není. Skupiny se změnil. Grafika, kterou jsme měli pro všechny naše e-skupiny, byla nahrazena křesťanským hnusem a bohužel neexistuje žádný způsob jak to změnit. Vím o „přejíždění kurzorem“ přes tu ošklivou fotku; ale to nefunguje. Kromě toho mnoho dalších e-skupin, rozmanitých zájmů, bylo těmito změnami postiženo. Vzhledem k dostupnosti informací na internetu dnes, což, jak už většina z nás ví, je vážná hrozba pro zkorumpované mocnosti, jako jsou např. ti, kteří stojí za podvodem s křesťanstvím, který jim získává biliony dolarů a obrovské množství duchovní energie. Internet a online komunity jsou vážnou hrozbou pro ty, kteří se snaží, a po staletí se snažili, skrýt své zločiny proti lidstvu. Mám v úmyslu stát si za svým, pokud jde o skupiny JoS, a zůstanu, do jejich konce. Pokud se nepříteli podaří nás rozehnat, pak zvítězí. Prosím omluvte hnusnou křesťanskou špínu na některých titulních stránkách těchto skupin. U několika skupin jsme měli štěstí, že jsme se mohli změnit zpět na naše obrázky, ale u ostatních to bohužel nejde. Podle toho, co jsem zjistila, je to pro mnoho dalších skupin Yahoo stejné. Jediné, co můžeme dělat, je nadále si stěžovat Yahoo. Kromě toho, je toto jen jedna z překážek, protože Yahoo dále pracuje na tom, aby tvořili problémy v těchto skupinách, aniž by o tom většina členů věděla. Náš nepřítel kontroluje, poškozuje a narušuje komunikaci po staletí. V tom spočívala jejich moc. S internetem je to pro ně nyní velmi obtížné, protože pravda je veřejně dostupná a oni tak byli odhaleni.

 

© Copyright 2008, 2010, 2013, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457