Satanovy doktríny


 

O SATANOVÝCH DOKTRÍNÁCH A JEZÍDECH

QU'RET AL-YEZID

MÍR S NÍM

SATANOVA BÁSEŇ

SATANOVA BÁSEŇ 2

SATANOVA BÁSEŇ 3