Přijmutí závazku vůči Satanovi


„Kdybych měl tolik duší, kolik je hvězd, dal bych je všechny za Mefistofela!“
-Dr. Faustus


*Přečtěte si prosím často kladené otázky v dolní části této stránky.


Co se stane, když se oficiálně zavážu Satanovi?
Satan se stará o své vlastní. Satan nám dává vnitřní sílu a my se stáváme velmi silní v duchu. Na rozdíl od náboženství pravé cesty, kde se stoupenci věčně modlí a hledají svého boha, Satan k nám přichází sám. Mnohokrát ho můžeme cítit. Přichází nás vést, když jsme na dně a máme starosti nebo prožíváme problémy.

Usměrňuje nás a říká nám, co máme dělat, abychom se soustředili a byli šťastní.

Základem duchovního satanismu je dokončení Satanova díla na lidstvu. Tím je cíl božství, které je dosaženo prostřednictvím mocenské meditace. Lidstvo je v současné době duchovně na velmi nízké úrovni. Když začínáme meditovat, zažíváme ve svém životě hluboké pozitivní změny. Satan a jeho démoni (původní bohové) nás chrání a dávají na nás pozor, když se transformujeme a získáváme vlastní osobní sílu. Se Satanem máme ochranu, kterou ostatní lidé nemají. Můžeme rozvinout naše síly mysli a duše, tak, jak moc si přejeme. Pro outsidery to může být nebezpečné.

Satan nám také dává poznání. „Vedu na přímou cestu bez knihy.“
Jak se proměňujeme a rosteme, náš život se mění k lepšímu a my jsme mnohem šťastnější. Prostřednictvím Satana se učíme, jak převzít kontrolu nad vlastním životem a osudem, místo abychom byli vydáni na milost a nemilost osudu. Učíme se léčit sami sebe, a plnit si svá přání pomocí sil naší mysli a duše.

Při přijímání závazku se zúčastňujeme formálního rituálu. Činíme tak z vlastní vůle. Rozhodujeme se, na rozdíl od toho, abychom byli vtaženi do nějakého křesťanského kostela a odříkávali předpřipravené modlitby (ukradené a zkomolené z východních manter) před bandou idiotů.

Díky znalostem a výzkumu můžeme nade vší pochybnost dokázat, že nazaretský, „jehova“ a jim podobní jsou smyšlené postavy, ukradené a zkomolené koncepty, aby odstranily veškeré duchovní poznání a aby několik „vyvolených“ mohlo vládnout světu pomocí sil mysli a duše. Další informace naleznete na adrese www.exposingchristianity.com
Protože mnoho lidí bylo těmito postavami a tím co představují (nepřátelé Satana) násilně indoktrinováno, tak se jich trvale zříkáme při rituálu zasvěcení. To se ukazuje jako psychologicky zdravé a osvobozující.

Iniciační rituál je velmi osobní, pokud se nerozhodnete přizvat přátele nebo se ho nezúčastníte v rámci skupiny.

Budete potřebovat:

Napište následující modlitbu:

Před všemohoucím a nepopsatelným Bohem Satanem/Luciferem a v přítomnosti všech démonů pekelných, kteří jsou pravými a původními bohy, já, (uveďte své jméno), se zříkám všech dřívějších věrností. Zříkám se falešného židovského/křesťanského boha Jehovi, zříkám se jeho odporného a bezcenného syna Ježíše Krista, zříkám se jeho odporného, ohavného a prohnilého ducha svatého.

Satana Lucifera prohlašuji za svého jediného Boha. Slibuji, že ho budu uznávat a ctít ve všech věcech, bez výhrad, a na oplátku si přeji, jeho mnohostrannou pomoc při úspěšném dokončení mých snah.

Je důležité, abyste se před jakýmkoli rituálem vykoupali. Prokazujete tím úctu. Až budete připraveni, můžete zapálit svíčku. Vezměte si jehlu, píchněte se do ukazováčku levé ruky a vytlačte trochu krve.

Podepište se vaším jménem krví.

Odříkejte modlitbu nahlas nebo v duchu.

Papír přeložte a nechte ho hořet v ohni svíčky. Mnozí z nás zůstali a meditovali, dokud svíčka sama nevyhořela.

Na závěr rituálu pronesete slova: „Tak ať se stane.“ A hlasité: „Ať žije SATAN!!!“.

 


 
Často kladené otázky/obavy:

Otázka:
Mohu rituál provést vícekrát?
Odpověď:
NE! Satanské rituály jsou skutečné a zavazující. Rituál by měl být proveden pouze JEDNOU!

Otázka:
Provedl jsem rituál. Na papír se mi povedlo dostat sotva trochu krve, je rituál stále platný?
Odpověď:
ANO!! Na množství krve nezáleží, je to jen formalita. To, co je v našich srdcích a jaké jsou naše úmysly, je mnohem důležitější, než množství krve v našem podpisu.

Otázka:
Mohu rituál později zvrátit?
Odpověď:
Satanistické rituály jsou na rozdíl od rituálů jiných náboženství skutečné a trvalé. Obdržela jsem velmi malý počet dopisů od lidí, kteří byli zmateni a obtěžováni křesťany. Jedna osoba provedla opačný rituál a Satan ho opustil. Úplně. Satan se nikomu nevnucuje.
Křesťané jsou oklamáni. Věří, že jejich „Bůh“ je „láskyplný“ a „odpouštějící“. Ve skutečnosti je tato zrůda zlomyslným, nenávistným útočníkem na lidské bytosti. Když je člověk se Satanem, je vždy pod jeho ochranou. On na nás dává pozor a my vstupujeme do nového života, v němž již nemáme starosti, které mají ostatní. Věci nejsou dokonalé, ale ale vždy jsou mnohem lepší. Satan netrestá lidi, kteří ho odmítají, jednoduše odejde a člověk zůstane úplně sám, aby snášel muka nepřítele.

TTito lidé mi napsali, protože po několika měsících prosili Satana, aby je vzal zpět. Nepřítel pro ně neudělal vůbec nic. Všichni nesmírně litovali, že vůbec odešli, a velmi toužili po návratu.

Otázka:
Jsem nezletilý a měl bych s rodiči vážné problémy, kdyby mě někdy přistihli při satanistickém rituálu.
Odpověď:
Pokud není absolutně žádná možnost, jak rituál provést, aniž byste se vystavili nebezpečí, můžete ho provést ve svém astrálním chrámu.[Klikněte zde]
Výše uvedený rituál můžete provést, až budete starší. Provedení zasvěcení na astrální úrovni je stejně platné jako fyzické zasvěcení. Satan je velmi chápavý, pokud jde o dospívající, kteří jsou nuceni akceptovat křesťanství, dokud žijí doma a jsou nezletilí.

Otázka:
Jsem nezletilý, žiji v křesťanské rodině a rodiče mě nutí chodit do kostela a účastnit se křesťanských svátostí. Mohu přesto vykonat zasvěcení? Bude se na mě Satan zlobit?
Odpověď:
Ano, rituál můžete provádět i přesto. Satan tomu rozumí. Dokud jste mu v srdci věrní, nebude se na vás zlobit. Ti z vás, kterým ještě nebylo 18 let, nejsou svobodní. Není třeba, abyste prozrazovali někomu odhalovali vaši věrnost Satanovi. To, co je ve vašem srdci, je důležitější než cokoli jiného. Satan nám v Al-Džilwah radí, abychom neprozrazovali své náboženství cizím lidem, pokud by nám to mohlo jakkoli uškodit. To je důležité zejména pro dospívající. Stačí se zříci křesťanského „Boha“ v mysli, pokud jste nuceni účastnit se nějakého jeho svinstva. Satan chápe, že to může být vyloženě nebezpečné, a v některých případech i život ohrožující pro dospívající žijící v křesťanských domovech, aby odhalili svou věrnost jemu.

 

© Copyright 2002, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457