Informace o satanismu pro ateisty a další skeptiky


Zde je důležité poselství pro ateisty a ty, kteří považují okultní, paranormální a astrální svět za neexistující a/nebo prostě za nesmysl;
věnujte prosím čas přečtení tohoto příspěvku:

Obdržela jsem několik osobních e-mailů od bývalých ateistů a dalších skeptiků, kteří věřili, že satanismus a okultismus jsou jen výmysly, výplody příliš bujné fantazie a/nebo nereálné hlouposti. Všichni tito lidé mi napsali, protože ke svému překvapení zjistili, že Satan je *velmi* skutečný.

Četla jsem také veřejné články z různých zdrojů, kde se sekulární osoby pokoušely experimentovat s rituály na těchto webových stránkách jen tak pro zábavu. Získali očividné zážitky, jenže ty špatné.

Satanismus se liší od běžných náboženství. Ti, kdo se otevřou Satanovi, ho poznají. Bohužel křesťanství a jeho souputníci v lidech vyvolali dojem, že duchovní/astrální svět je jenom blábol. V těchto náboženstvích se duchovně děje jen málo nebo vůbec nic. Jejich protiživotní doktríny jsou všechny založeny na ukradených informacích [Kliknutím sem přejdete na stránku Pravda o křesťanství] z náboženství, která jim předcházela. Tento materiál byl ohavně zprzněn a veškeré duchovní poznání z něj bylo odstraněno a překrouceno tak, aby odpovídalo jejich záměru duchovně zotročit svět a udržet duchovní poznání a moc v rukou několika málo lidí.

Satanismus je zcela jiný. Satanismus je ve skutečnosti PŮVODNÍM NÁBOŽENSTVÍM lidstva. Satanismus vychází ze starověkých náboženství, která předcházela judaismu a křesťanství o stovky až tisíce let.
Satanismus se od ostatních moderních náboženství liší také tím, že je založen na vědě. Vše, co se týká okultismu, lze vysvětlit vědecky. Židovství/křesťanství bohužel nebezpečně brzdí lidstvo v oblasti vědy, techniky, pochopení okultismu a poznání duše. Pro mnohé neznámý je fakt, že křesťanství vždy nebylo a není ničím jiným než nástrojem, který slouží k odstranění poznání, zejména duchovního. Naše omezené chápání kvantové fyziky odhalilo něco málo o lidské duši.

„Kirlianova fotografie“ odhaluje skutečnost, že máme auru. Kirlianova fotografie je specializovaná forma fotografie, podobně jako rentgenové snímky. Ačkoli se skeptici snaží platnost Kirlianovy fotografie vyvrátit, existují fotografie aury jednotlivců před a po cvičení hatha jógy [která posiluje síly duše] a je na nich patrný rozdíl, neboť aura je po cvičení mnohem silnější, což cvičící také velmi cítí; „cítění energie“ po cvičení obejme celé tělo. Duše září. Pochybujte o tom... Stačí měsíc nebo déle správně cvičit hatha [fyzickou jógu] a jednoduše uvidíte, zda nezačnete cítit svou duši.

Satanismus je náboženstvím mysli a duše. Vláda USA a další světové mocnosti si jsou dobře vědomy této schopnosti člověka a reality duchovní války, i když mnohé z toho před veřejností tají. (Odkazy najdete na konci této stránky.)

Bez ohledu na to, čemu vás učili věřit nebo o čem jste přesvědčeni, že je iracionální a nesmyslné; Satan a jeho démoni jsou VELMI SKUTEČNÍ. Nejsou „zlí“, jak je vykresluje křesťanská církev. Ve skutečnosti Satan neodpovídá křesťanskému ani západnímu pojetí „zla“. „Dobro“ a „zlo“ nejsou nic jiného než kulturní koncepty; Satan je přesahuje.

Pokud jste nezkušení, mějte to na paměti. Bez ohledu na formální vzdělání, které jste případně získali, odložte vše, co jste se naučili, a postupujte s respektem. Lidem, kteří se chovají seriózně a uctivě, se od Satana a jeho démonů dostane stejné míry.

Ti, kdo se chtějí jen pobavit, na sebe přivolávají katastrofu. Satanismus se od ostatních náboženství liší také tím, že jakmile mu jednou v mysli otevřete dveře, bude to natrvalo. Satanismus je obdobou jednosměrné ulice, kde můžete jít pouze vpřed; není návratu. Neobracím se na ty z vás, kteří jsou zde za účelem výzkumu nebo scholastiky. Člověk musí provádět rituály a/nebo úmyslně nějakým způsobem jednat, aby pozval Satana a/nebo jeho démony do svého života. Satan se NIKOMU NEVNUCUJE.

Cílem mého článku je informovat nezasvěcené, ateisty a další skeptiky o pravdě o satanismu. Pamatujte si, k poznatkům, které vám zde budou poskytnuty, přistupujte s vážnou úctou a bude vám přáno. Kromě e-mailů, které jsem obdržela od bývalých skeptiků, jsem tento článek napsala proto, že skupina profesionálů, kteří byli skeptiky, se pokusila vyvolat Démona jako vtip a já jsem na to byla dodatečně upozorněna. Na vlastní kůži zjistili, že satanské rituály není radno brát na lehkou váhu a zahrávat si s nimi. V závěru, satanisté respektují svobodné myšlení a důsledně podporují odluku církve od státu. Neprovádíme proselytismus ani nikomu nevnucujeme své náboženství. Pouze uvádím některá důležitá fakta pro lidi, kteří se rozhodli navštívit tyto webové stránky.
- Velekněžka Maxine Dietrich

O mně: Ve svých dvaceti letech jsem se stala ateistkou, ačkoli jsem byla vychována jako křesťanka. Než jsem se dostal k satanismu, byl jsem přes patnáct let přesvědčeným ateistou. Nevěřila jsem ani v existenci lidské duše. Navštěvovala jsem univerzitu, několik let jsem se věnovala fyzikálním vědám a byla jsem aktivní bývalou členkou americké Mensy.

Knihy k přečtení týkající se vládního povědomí o a zapojení do „paranormálních jevů“: