Satan


Příliš dlouho se šířilo tolik lží a dezinformací o Satanovi. Mnozí z nás ho viděli, hovořili s ním, a dokonce zažili jeho astrální dotek. Téměř všichni, kdo ho známe, se shodujeme na jeho vzhledu. Nepřátelská takzvaná „náboženství“ příliš dlouho určovala, jak podle nich Satan vypadá a jak podle nich nich vypadají démoni. Jejich tvrzení nejsou nic jiného než rouhačské lži. Není rudý, s rohy a ocasem, ani nevypadá jako halloweenské monstrum. Nemá planoucí rudé oči ani gumová křídla. Tyto popisy mají za cíl ho urazit, očernit a rouhat se vůči němu. [Existují některé nižší řády démonů. Jsou to ochránci a poslové, kteří slouží výše postaveným. Démonům]. Zde jsou obrázky toho, jak se Satan jeví těm z nás, kteří ho viděli. V kontrastu k označování satanismu za „temnotu“, se Satan objevuje v dlouhém bílém rouchu, které je stejné jako to, v němž je zobrazen na obrázcích níže. Je vrchním vůdcem severských bohů z tzv. Orionské říše. Mnozí z nás se s ním často setkávají a mají s ním velmi blízký vztah. Je překrásný. Jeho vzhled je téměř shodný s zobrazením na obrázcích, jen se zřídkakdy objevuje s křídly.Klikněte ZDE pro větší obrázek. Zde je starý obraz Edwarda Burneyho z eposu „Ztracený ráj“.

Sigily otce Satana. Sigil s anchem uvnitř poháru symbolizuje pohár s elixírem života. Jedná se o „svatý grál“ nesmrtelnosti. Svatým grálem je sluneční čakra 666.

Zde je obraz Satanova paláce z knihy „Ztracený ráj“ od Johna Miltona.

Satan stvořil lidstvo

Moje rozhovory se Satanem

Původ jména Satan