Pravda o křesťanství


Kvůli tomu, že jste byli ponořeni do lži, věřili v ni a žili v ní, v pokročilé fázi křesťanství křesťan nabývá umělý vzhled a začíná vypadat jako samotná lež:
Známý pastózní vzhled s usměvavou maskou. Lež se objevuje ve fyzickém já.

Křesťané neustále tvrdí, že „Ďábel klame“, „Ďábel klame...“ Nevidí však, že všechno, z čeho obviňují ďábla, je ve skutečnosti bůh, kterého uctívají a který je známý jako JAHVE/JEHOVA.
Vše, z čeho křesťané obviňují „ďábla“, je ve skutečnosti dílem jejich vlastního boha. To dokazují biblická Písma:
„Vrah a lhář od počátku“
„Nenávidící lidi“
„Klame všechny národy“

Problém je v tom, že jen málo lidí skutečně čte Bibli. Většina z nich prostě věří tomu, co jim bylo řečeno o křesťanství a o Bibli. Málokdo ji čte a vidí, k čemu slouží. Ještě méně lidí se zastaví, aby se zamysleli nebo se dokonce zeptal, proč Bible obsahuje čísla. Všechno v Bibli bylo ukradeno a zkaženo, přičemž duchovní poznání bylo odstraněno.

Bylo řečeno, že „nakonec pravda vyjde najevo a mnozí se budou chtít na poslední chvíli přidat, ale bude pro ně pozdě...“

Většina lidí kvůli systematickému naprogramování a vymývání mozků věří ve špatnou víru, dělají, co se jim řekne a nic nezpochybňují. Abyste plně pochopili a dokázali si, že křesťanství je podvod, musíte mít osobní zkušenost se schopnostmi mysli a duše a roky intenzivně bádat. To vše je nad síly průměrného člověka. Všechny podvody a podfuky musí zahrnovat jeden velmi důležitý faktor, aby se mohly uskutečnit, VÍRU OBĚTI. Rozsah podvodu s křesťanstvím je ohromující. Co je na těchto stránkách je takříkajíc jen špičkou ledovce. Budeme postupně přidávat další články.

CO síle masové mysli:
„Síla sjednocené myšlenky většího počtu lidí je vždy mnohem větší než síla jejich jednotlivých myšlenek: byla by přesněji představována jejich součinem“
- The Astral Body and Other Phenomena, Lieut. Colonel Arthur E. Powell © 1927

Starý zákon

Nový zákon
a křesťanské náboženství


„Ježíš“ a spojení s židovským Mesiášem

Tóra a živá krevní oběť

Myšlenková forma Ježíše

Jehova: „Vrah a lhář od počátku“

Pravda o „Ježíši Kristu“

JHVH: Pravda o „Jahvem“, „Jehovovi“
Sejmutí masky křesťanství


Jehova a LIDSKÁ KRVAVÁ OBĚŤ

Křesťanská mše/obřad: simulace lidské krvavé oběti

Bible svatá: Kniha židovského čarodějnictví: Pravda o tragédii 11. září [Pravda je v číslech]

DŮKAZ: Bible je určena pro židovské čarodějnictví

Židé zaujímají pozici boha

Programování a ovládání mysli a Bible

Křesťanství, komunismus, Židé a Bible

Křesťanské kořeny komunismu

PRAVDA O KOMUNISMU: DVOJČE A SKUTEČNÝ CÍL KŘESŤANSTVÍ

Pravda o Bibli

Pravda o „posednutí“

Osvětlení iluminátů

Pravda o „novém světovém řádu“

Vyznání Žida

Židovský původ a vznik křesťanství

Pravda o křesťanském podvodu s „charitou“:
Miliardy a miliardy dolarů osvobozených od daní jsou alokovány na podporu komunismu


Nový světový řád a křesťanské církve

Vrazi, zloději a lháři:
Křesťanství nemá nic vlastního


Ukradený rok

Proč křesťanství útočí na lidskou sexualitu a potlačuje ji?

Inkvizice:
Dějiny křesťanského mučení, masového vraždění a ničení lidských životů.


Odhalení pravého účelu křesťanství

Bible: židovské spiknutí a podvod vůči nežidům

Podprahové poselství židovské/křesťanské Bible: Židovská nadvláda nad nežidy

Odhalování duchovní korupce: Důkaz, že Satan je náš Bůh stvořitel.

Všudypřítomný Nazaretský

Ježíš: nejhorší hříšník ze všech
Mnoho biblických citátů z Písma dokazuje, že Ježíš kradl, lhal a obhajoval VRAŽDY!


„Tovaryšstvo Ježíšovo“ známé jako jezuité nejsou nic jiného než organizovaní zločinci a vrazi

Desatero:
Biblický důkaz o tom, jak Jehova vraždil, kradl a nepřetržitě si přál zlo [„Vrah a lhář od počátku“]


Andělé: Ošklivá pravda o nepřátelských mimozemských bytostech

Jak svědkové Jehovovi již více než 100 let veřejně předpovídají konec světa

Kopie katolické zpovědní příručky:
Odhaluje nenávist, kterou křesťanský „bůh“ chová k čemukoli lidské přirozenosti.


Vymanění se ze spárů křesťanství

Kolik toho ještě zničí?

Pravda o křesťanství zvukové Mp3 nahrávky

Pomozte šířit pravdu: Stáhněte si, sdílejte, vytiskněte a/nebo distribuujte bezplatnou kopii této webové stránky ve formátu PDF

Následující články jsou důkazem toho, že vše v křesťanském náboženství a v Bibli bylo ukradeno z jiných náboženství z celého světa, která mu předcházela: hinduismus, šintoismus, buddhismus, dokonce i sikhismus a mnoho dalších náboženství Dálného východu. Křesťanství je nástrojem k odstranění duchovního/okultního poznání z rukou lidí, aby tato moc zůstala v rukou několika mála lidí, kteří s ní mohou manipulovat a zotročit masy. Jen málo lidí se obtěžuje s nějakým výzkumem. Křesťanství nemá nic vlastního.

Abychom Bibli skutečně porozuměli a viděli pravdu, musíme být velmi dobře vzdělaní v okultismu. Masová mysl je velmi mocná. Když člověk dlouho studuje a získá pokročilé znalosti o okultismu, pravda je naprosto šokující. Celá židovská/křesťanská bible je podvodem katastrofických rozměrů s velmi jasným cílem využívajícím podprahová sdělení a směrovanou energii věřících.

Kdykoli křesťanství nebo jeho kohorty ovládly nějakou zemi nebo region, tak starověké duchovní texty a záznamy byly odstraněny a/nebo zničeny, a ti, kdo měli duchovní znalosti, byli hromadně vyvražděni inkvizicí. To z oběhu odstranilo právě ty znalosti, které ti, kdo byli u moci, používali a stále používají k tomu, aby manipulovali nevědomým obyvatelstvem pomocí duchovní/okultní moci. Bible je jedním z nejmocnějších podprahových nástrojů, které několik vyvolených používá k zotročení mas. Většina lidí si to neuvědomuje, protože jim chybí znalosti týkající se okultismu, síly myšlenek a psychické energie. Mocnosti pracují na tom, aby posilovali přesvědčení, že okultní, myšlenkové a duchovní síly jsou nesmysly nebo prostě jen bláboly. Ti, kteří měli duchovní znalosti a/nebo schopnosti, byli Vatikánem pronásledováni a vražděni. Vatikán byl hlídací organizací, která se starala o to, aby jakékoli duchovní vědomosti byly pod přísnou kontrolou a mimo dosah obyvatelstva.

Zničení starověkých záznamů umožnilo vytvořit alternativní vymyšlenou „historii“, která oddělila lidstvo od jeho skutečného původu. Ovládání historie je důležité, protože pokud někdo manipuluje s tím, jak lidé vnímají to, čemu říkáme minulost, ovlivňuje to současnost a budoucnost.

Celá Bible je mimořádně mocný podprahový nástroj plný okultních čísel, poselství, alegorií a ukradených materiálů, které byly zkomoleny ze starověkých náboženství. Kromě toho byla tato kniha napuštěna psychickou energií a silou, aby vzbudila strach a učinila se věrohodnou. Když se člověku otevřou oči a má potřebné znalosti, tak *kouzlo* přestane být účinné. Celým základním tématem židovské/křesťanské Bible je nastolení fiktivní historie židovského národa v masové mysli. V co masová mysl věří, má moc a energii projevit se ve skutečnosti, protože myšlenky jsou energií.

Ve Vatikánské knihovně jsou vakuově uzavřené trezory, které obsahují tisíce a tisíce starobylých esoterických knih z celého světa, které byly ukradeny, po léta shromažďovány a drženy mimo veřejný oběh. Katolická církev, která je kořenem křesťanského náboženství, je ovládána tajnou společností, která zneužívá okultní moc k zotročení mas. Jejím konečným cílem je úplné zotročení lidstva, na kterém neúnavně a bezohledně pracují.

To vše se přímo dotýká každého z nás. Lidstvo zbytečně trpělo kvůli popírání tohoto poznání. Lidé byli v průběhu staletí nuceni platit za své vlastní zatracení ve výši miliard a miliard dolarů, aby tato lež prosperovala a byla nadále silná. K přežití a prosperitě tohoto zlovolného podvodu na lidstvu stačí JEDINÁ věc - NEDOSTATEK ZNALOSTÍ!

V rozporu s tím, co bylo většině lidí vštěpováno, judaismus, křesťanství a islám jsou relativně nová náboženství. Lidstvo sahá desítky tisíc let zpět. Tyto tři náboženství neúnavně pracují na tom, aby nás drželi od duchovního/okultního poznání a zabránili nám použít tyto síly, které všichni máme.

Tato takzvaná „náboženství“ jsou postavena na vraždách, mučení a lžích a jediným způsobem, jak může jakákoli lež tohoto typu přežít, je vytvářet další a další lži a ničit lidi, kteří znají pravdu. Křesťanství není nic jiného než program. Není na něm nic náboženského ani duchovního. Miliony lidí trpí depresemi, beznadějí a zmatkem ohledně života. Duše potřebuje světlo a jen málokdo zná nebo aktivně praktikuje mocenskou meditaci, která doslova „zachraňuje duši“. Kvůli nedostatečnému poznání a neznalosti okultismu bylo lidstvo jako celek podrobeno mocnému kouzlu pomocí okultní moci a indoktrinováno, aby se neptalo, pokud jde o tato tři takzvaná „náboženství“. To bylo posíleno staletími obelhávání křesťanů, aby dodávali svou psychickou energii a jejich duše, aby byly nasměrovány do udržování této lži, která nakonec přinese prospěch jen několika vyvoleným.

Vše, z čeho křesťané obviňují „ďábla“, je ve skutečnosti dílem jejich vlastního boha.
„Vrah a lhář od počátku“
„Nenávidící lidi“
„Klame všechny národy“


Klikněte na výše uvedený obrázekKlikněte na výše uvedený obrázek

 

Odkazy:

SATANOVA RADOST

BIBLE S POZNÁMKAMI PRO SKEPTIKY

 

© Copyright 2005, 2013, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457