Satanský křest


Pravý satanismus je do značné míry oslavou života. Pokud se dítě narodí v době, kdy se koná některý z sabatů, je to další požehnání. Narození dítěte je výjimečnou událostí a všechna satanská narození by měla být uvítána a oslavována. Satanské křtiny jsou počátkem ochrany a vedení ze strany Satana a jeho démonů, kteří dítě nasměrují k tomu, aby co nejlépe využilo jeho zvláštních darů a schopností.

Kojenec by měl být oblečen v černém, protože tím se vyjádří odpor k falešným náboženstvím pravé ruky.

Rodiče stojí východně od oltáře a drží dítě.

Velekněz/velekněžka zazvoní na zvon, zahájí obřad inovokací Satana, napije se z kalichu a invokuje čtyří korunované prince pekla.

Velekněz/velekněžka:  Do Satanovy rodiny přibyl nový člen

Shromáždění:  SLÁVA SATANOVI!!

Velekněz/velekněžka:  Jak se toto dítě jmenuje?

Rodič/rodiče:  (vysloví jméno dítěte)

Velekněz/velekněžka:  Vítáme tě _______ do Satanovy rodiny.

Velekněz/velekněžka:  Přejete si zasvětit toto dítě Satanovi?

Rodič/rodiče:  Ano, to si přeji/přejeme, protože bez Satana a poznání a darů, které nám přináší, není žádný život úplný.

Velekněz/velekněžka:  Pane Satane, prosíme tě, abys požehnal tomuto dítěti, chránil ho a vedl po celý život a udržoval ho silné, jak jen můžeš. Až přijde čas přiveď ho znovu ke svému oltáři, aby se zasvětilo do tvé služby.

Rodič/rodiče (to child):  Ať se na tebe jeho pekelné veličenstvo, Pán Satan a mocnosti pekelné usmívají, bdí nad tebou po celý tvůj život a vedou tě po cestě levé ruky.

Velekněz/velekněžka:  Ve jménu Satana a před mocnostmi pekla tě, (jméno dítěte), vítáme do Satanovy rodiny.

Shromáždění: SLÁVA SATANOVY!!

******

Velekněz/velekněžka pak obřad ukončí.

Po křtu následuje hostina a oslavování.

Dítě by mělo být vychováno ve starých způsobech a ke cti Satana a jeho démony. Po dosažení pubery, může provést rituál zasvěcení z jeho vlastní vůle. Tehdy už je dostatečně staré, aby se mohlo rozhodnout samo a plně pochopit následky jeho rozhodnutí. V tomto čase si může zvolit své magické jméno.

 

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457