„NENÍ JINÉHO BOHA NEŽ MNĚ“ "VĚDOM SI TOHO, KDO SE ODVÁŽÍ UCTÍVAT FALEŠNÉ BOHY KORÁNU A BIBLE?“
-SATAN
Z QU'RET AL-YEZID

© copyright 2002-2022 - Joy of Satan Ministries; Library of Congress Number: 12-16457
*Poznámka: Většina textů na těchto webových stránkách je chráněna autorskými právy. Autorka uděluje svolení k jejich tisku pro osobní studijní účely, za předpokladu, že nebudou pozměněny.

„Tma je světlo obrácené naruby“- Beelzebub

**AKTUALIZACE - 2/srpen/2022

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO NESATANISTY, ATEISTY A NOVÉ ZÁJEMCE O SPIRITUALITU (DUCHOVNOST).

PŘISPĚJTE NA PROPAGACI A ROZVOJ SATANISMU.

O psaní e-mailů kněžím Satanovy radosti


Existují různé odnože satanismu. Skupina Satanovy radosti představuje duchovní satanismus.

Satanismus není „křesťanským vynálezem“.

Satanismus vznikl dříve než křesťanství a všechna ostatní náboženství.

Satanismus není o strašidlech, skřítcích, upírech, halloweenských příšerách nebo jiných podobných entitách.

Satanismus není o „zlu“.

Satanismus není „reakcí na křesťanství“.

Satanismus není o smrti.

Pravý satanismus je o povznesení a posílení lidstva, což byl záměr našeho pravého stvořitele (Satana).

Satana/Lucifera známe jako skutečnou bytost.

Víme, že Satan je pravý otec a Bůh stvořitel lidstva.

Víme, že biblický „Jahve/Jehova“ je fiktivní entitou a že osoby, kteří stojí za vynucením této lži, jsou skutečnými podvodníky lidstva a mistry lží. To je patrné z mnoha rozporů v židovské/křesťanské Bibli, které odhalují, že tento text je dílem lidských bytostí, které disponovaly okultními znalostmi a vdechly tomuto podvodu sílu, aby byl věrohodný a aby podněcoval strach za účelem ovládání.

Řídíme se zákony.

NEPODPORUJEME žádnou krevní ani živoucí oběť ani se jí neúčastníme. Tento akt je židovský/křesťanský, jak je uvedeno v jejich Bibli -  Deuteronomium 12:27:
„Připravíš své zápalné oběti, maso i krev, na oltáři Hospodina, svého Boha. Krev tvých obětí k hodům bude vylita na oltář Hospodina, tvého Boha, kdežto maso sníš.“

Zjistili jsme, že satanismus je původním náboženstvím lidstva. Udělali jsme si náš vlastní výzkum. Satanismus vychází ze starověkých náboženství, která předcházela judaismu a křesťanství o stovky až tisíce let.

Křesťanství bylo reakcí na původní pohanská náboženství, označovaná jako „satanismus“, což v hebrejštině znamená „nepřítel/protivník“. Pokud si přečtete informace obsažené na těchto webových stránkách, dokazujeme to.

Křesťanství bylo vynalezeno, aby odstranilo duchovní a okultní poznání (síly mysli) z rukou obyvatelstva a předalo tuto moc do rukou několika mála „vyvolených“, ke škodě celého lidstva. Síly mysli a duše jsou velmi reálné. Lidé, kteří si toho nejsou vědomi nebo kteří v tyto síly nevěří, mohou být snadno ovladatelní a manipulovatelní těmi, kteří mají zkušenosti ve využívání těchto energií.

Původní bohové [démoni] byli nespravedlivě označeni za monstra a ocejchováni jako „zlý“, aby lidstvu bylo odepřeno duchovní poznání. Z tohoto důvodu lidská rasa drasticky zdegenerovala jak po duchovní stránce, tak po stránce intelektuální.

Duchovní satanismus důrazně podporuje veškeré učení, poznání, bádání a svobodné myšlení.

Duchovní satanismus podporuje odluku církve od státu. Satanisté nevnucují satanismus a nesnaží se ostatní nátlakem přimět konvertovat.

Duchovní satanisté uznávají vědu a věří, že vše, co se týká okultních/nadpřirozených jevů má racionální vědecké vysvětlení. My věříme, že lidstvo bylo v této oblasti nebezpečně zbrzděno kvůli židovskému/křesťanskému hoaxu a jeho neúnavných útocích na vědu, trvajících staletí.

Praktikujeme mocenskou meditaci, abychom se duchovně posunuli a povznesli. Mocenská meditace je pro lidskou duši stejně důležitá jako jídlo pro lidské tělo. Had, symbol Satana, představuje ohnivou sílu kundaliní stočenou u základny páteře, která po vzestupu proměňuje lidskou mysl a duši v mnohem vyšší úroveň chápání a schopností. To je pravý význam „pozvedávání ďábla“. Satanův symbol hada představuje také DNA šroubovici života.

Pracujeme přímo se Satanem. Věříme, že každý člověk, který je ochotný a respektující, může mít osobní vztah se Satanem. V duchovním satanismu neexistují žádní zprostředkovatelé; duchovenstvo je zde pouze pro vedení a podporu.

Naše zásady a praktiky čerpáme přímo od samotného Satana. Příliš dlouho měli satanovi nepřátelé, jako jsou křesťanské církve, volnou ruku v diktování lží o Satanovi a satanismu. Tyto lži byly základem duchovních zločinů a dalších ohavných činů, které nepřímo podporují. Pravý satanismus byl aktivně a horlivě po staletí potlačován a mnozí z nevědomosti věří lžím o Satanovi a podle nich také reagují.

Duchovní satanismus je náboženstvím milujícím život. Satan nás přijímá takové, jací jsme, ale vede nás k tomu, abychom se posouvali na vyšší úroveň. Duchovní satanisté mohou svobodně žít svůj život, jak se rozhodnou - odpovědnost odpovědným. Žijeme podle přirozených zákonů a podporujeme každého, aby se rozvíjel v plném rozsahu seba sama.

Víme, že sami „zachraňujeme“ své vlastní duše, na rozdíl od tvrzení, že Nazaretský zachraňuje kohokoli. Satanismus je založen na skutečné proměně duše prostřednictvím mocenské meditace. Nazaretský je fiktivní entitou, jejíž předloha byla ukradena z některých legend pro dospělé o ukřižovaných pohanských bozích, jako např. o Odinovi, který visel na stromě. Není ničím jiným než nástrojem k udržení lidstva pod kontrolou několika vyvolených. Nazaretský byl použit v křesťanských mších a bohoslužbách jako náhrada za živoucí krevní oběť, což odhaluje jejich skutečný účel.

Židovské/křesťanské náboženství je zlovolný podvod katastrofických rozměrů vůči lidstvu. Aby byl podvod úspěšný, musí existovat nedostatek znalostí na straně oběti. Křesťanské náboženství a jeho kohorty aktivně potlačují poznání a svobodné myšlení, podporují lidi, aby byli otroky a nikdy nepropagují ani neučí nic, co by vedlo k rozvoji či pokroku lidstva. Na rozdíl od příběhů o tom, jak Nazaretský uzdravil lidi, nám Satan ukazuje, jak se můžeme uzdravit sami a provádět takzvané zázraky, a to pomocí naší mysli a sil našich vlastních duší.

Posílením sebe sama získáme sebedůvěru, sebeúctu a dosáhneme duchovního pokroku a nezávislosti.

Duchovní Satanismus neklade žádné meze na rozvíjení schopností mysli - známé jako jako „čarodějnictví“ nebo „magie“. Věříme ve spravedlnost a stejně jako mistři bojových umění jsou zběhlí v používání techniky Dim Mak a dalších aspektech fyzického boje, jsou duchovní satanisté zběhlí v umění „černé magie“. Pro případ, že by je někdy potřebovali. Lidé, kteří si nejsou vědomi těchto schopností, jsou proti nim bezbranní a to mocnosti v současném světě vědí až moc dobře. Satan netoleruje nespravedlnost.

Duchovní satanismus v žádném případě neschvaluje zneužívání duchů, jak se učí v klasických grimoárech. Démoni, kteří byli spoutáni a nuceni k tomu, aby plnili příkazy kouzelníků, jsou nyní svobodní a každý, kdo používá metody devítistopého kruhu a jmen „Jehovy“, na sebe přivolává osobní katastrofu. Démoni jsou naši přátelé a s respektem a úctou při jejich vyvolávání prostřednictvím Satana, se s nimi snažíme navázat vzájemně prospěšné vztahy.

Duchovní satanismus prosazuje individualitu, svobodu a nezávislost.

Je zřejmé, že Satan není tím kdo „podvedl lidstvo“. Jeho následovníků je málo a nepotřebuje obrovské množství bohatství, moci a kontroly, aby si své stoupence udržel.ONLINE FÓRA SATANOVY RADOSTI NÍŽE

NÍŽE NAJDETE NAŠE INTERNETOVÉ FÓRUM, KDE SE MŮŽETE DOZVĚDĚT VÍCE O DUCHOVNÍM SATANISMU.
CHCETE-LI SE PŘIPOJIT, KLIKNĚTE NÍŽE NA TLAČÍTKO "HAIL SATAN".

Křesťanské církve mají miliardy a miliardy dolarů. Aby se satanismus mohl rozvíjet, jsou potřeba peníze. Vedení Satanovy radosti může udělat mnohem více, když bude mít k dispozici finanční prostředky. Přispějte na rozvoj satanismu ještě dnes!

https://satanisgod.org/btc_accepted.jpeg