Energie hvězd


Energii z hvězd lze využít k posílení osobních vlastností, například k posílení sebekázně. Specifické hvězdné energie lze také využít při rituálech. Pohlcování energie z Venuše před provedením milostného kouzla může výrazně napomoci k požadovanému výsledku práce. Je velmi důležité znát povahu hvězdy/hvězd, ze které/kterých hodláte invokovat energie, protože některé hvězdy, jako například Polárka a Caput Algol, jsou extrémně destruktivní a lidé, kteří tyto invokovali zešíleli.
Abyste mohli účinně přijímat hvězdné energie, měli byste mít zkušenosti s vdechováním energie. Energetická meditace nás učí, jak to dělat.

Toto cvičení by se mělo provádět venku, kde je zvolená hvězda dobře vidět.

Postup:

  1. Uvolněte se a přejděte do transu.
  2. Zavřete oči a několikrát vyslovte jméno zvolené hvězdy a přitom si ji představujte. [Fotografie hvězd si můžete prohlédnout po zadání jména hvězdy nebo souhvězdí do vyhledávače a kliknutím na „obrázky“.]
  3. Opakujte jméno hvězdy potichu nebo nahlas a zkuste hvězdu vnímat. Měli byste začít cítit její energii.
  4. Nyní nabijte svou auru energií, dokud nebude celá vaše bytost zářit. Toho dosáhnete pomocí vizualizace. Vdechujte energii ze země do svých chodidel a naplňte jí celou svou bytost. Nyní se postavte pod hvězdou a vizualizujte si linii energie, širokou asi jeden metr, vycházející z vaší aury a spojte ji s vybranou hvězdou.
    Začněte vdechovat energii z konkrétní hvězdy. Energie každé hvězdy má specifickou barvu podle jejích atributů. Představte si, jak hvězdná energie sytí a rozšiřuje vaši auru touto barvou při každém nádechu. Můžete energii naprogramovat pomocí afirmací, zatímco ji vdechujete. Můžete například afirmovat: „Vdechuji zelenou energii z Venuše, která mi přináší spoustu zdarma a snadno získaných peněz šťastným způsobem, které jsou všechny moje a mohu je utratit nebo si je ponechat, jak se mi zlíbí.“ Vizualizujte si celou svou bytost nasycenou zelenou barvou a jak se s každým nádechem zelená barva stává více a více živější a silnější.

Vodítkem pro barvy hvězd je:

Rady:

Zde je seznam hvězd a jejich energií. Chcete-li se dozvědět více o tom v jakém ročním období je hvězda viditelná a jak vypadá ona nebo souhvězdí, tak je mnoho informací k dispozici na internetu a ve veřejných knihovnách pod heslem astronomie.


STÁLÉ HVĚZDY: Pro konjunkce a opozice s jinými planetami si nechte 1 - 2 stupně. Konjunkce a opozice jsou jediné důležité aspekty, přičemž konjunkce jsou nejdůležitější. Následující výklady se týkají případů, kdy je pevná hvězda v konjunkci s nějakou planetou v osobním horoskopu člověka nebo s nějakým úhlem nebo je prominentní. Měla by se také prolínat povaha planety s povahou stálé hvězdy. Osobní planety, jako např. vládce/ vládci a úhly jsou důležité, přičemž vliv pevné hvězdy je zdůrazněn jak v životních záležitostech, tak v osobnosti.

Čtyři nejvýraznější stálé hvězdy jsou:

Tyto hvězdy mohou být významné i v magii.


ALPHERATZ - [Sirrah] [14 stupňů Berana]
Volnost, láska k pohybu, rychlost, intelektuální a může naznačovat bohatství a pocty. Osobnost má často silnou motivaci, svéhlavost a schopnost jednat. Osoby s tímto umístěním často vystupují na veřejnosti a jsou oblíbení u mas. Je přitomná ohleduplná a harmonická povaha, což je dobré pro vztahy.


BATEN KAITOS - [20 stupňů Berana]
Může dojít k nucené migraci, nehodám a ztroskotání.


MIRACH - [0 stupňů Býka]
Tato hvězda může přinést štěstí v manželství, obdarovat uměleckým talentem a dává lásku ke kráse. Často se v ní projevuje silná intuice spolu s brilantní myslí a velkým tvůrčím talentem. Dispozice je velkorysá a láskyplná. Tito lidé často snadno navazují přátelství a inspirují ostatní. Mirach dává krásu a lásku k domovu a rodině.


HAMAL - [6 stupňů Býka]
Existuje potřeba osobní nezávislosti. Tito lidé mají často silnou vůli a nemají rádi autority. Toto umístění poskytuje nezávislost myšlení a vůdčí schopnosti. V některých případech se může vyskytnout krutost a promyšlený zločin.


ALMACH [Alamack] - [14 stupňů Býka]
Tato hvězda má vliv na oblíbenost, díky ní je člověk oblíbený a přináší mu laskavosti od druhých, spolu s významným postavením, a možnou slávu. Často se objevují umělecké schopnosti.


CAPUT ALGOL - [25 stupňů Býka]
Caput Algol je jednou z nejnásilněších hvězd zvěrokruhu. V osobním horoskopu dává násilnou dispozici, spolu s vražednými sklony. Tyto násilnické sklony se zesilují, když je člověk omámen drogami a/nebo alkoholem. Zde je nepříjemný, násilnický, zlý, a krutý opilec. Na druhou stranu může obdařit sportovními schopnostm. Intenzivní povaha, pokud je sublimovaná, může dát chuť dosáhnout vrcholu, ale záležitosti planety, která tento stupeň zaujímá, často končí katastrofou a neštěstím. Při konjunkci s descendentem může přijít násilí ze strany druhých, zejména milence nebo manželského partnera. Zaznamenala jsem více než jednu osobu se Sluncem v konjunkci s touto hvězdou, jež byla patologickým lhářem.


ALCYONE - THE PLEIADES - [29 stupňů Býka]
Tato hvězda škodí zraku a může dokonce způsobit slepotu. Přináší také smutné události, při kterých dochází k pláči. Může se vyskytnout bystrý vhled, silná ctižádostivost a přísně hodnotící povaha. Je zde často láska k přírodě a pobytu venku. Mohou se vyskytnout zranění v obličeji.


HYADES - [5 stupňů Blíženců]
Hyády dává silný sexuální apetit a chamtivost, přílišnou požitkářskou a nadměrnou povahu. Tito lidé často využívají ostatní. V životě mohou mít obrovský úspěch, ale nedostatek kontroly a špatné návyky mohou způsobit zkázu. Často je v nich mnoho vitality a jejich hladina energie je vysoká. Toto umístění dává talent pro bojové umění, činnosti a vojenství.


SEVERNÍ BÝČÍ OKO, EPSILON TAURI - [7 stupňů Blíženců]
Tato hvězda dává umělecký talent, schopnost psát, popularitu, vědecké a okultní schopnosti a často se objevuje v horoskopech astrologů. Tito lidé často dosahují vynikajících výsledků ve svých zvolených oborech.


ALDEBARAN - [9 stupňů Blíženců]
Strážce východu
Aldebaran vládne rukám a prstům. Je zde tendence k slabosti plic a možný zápal plic. Smrt je často násilná. Lidé s tímto umístěním mají vysoké ambice a často přitahují nebezpečné nepřátele.


RIGEL - [16 stupňů Blíženců]
Rigel dává trvalé bohatství, pocty a přízeň. Když je prominentní, je to dobré pro vojenskou kariéru, [zvláště ve spojení s hvězdou s midheaven] a mechanické schopnosti. Je zde schopnost učit a osobnost je vcelku konformní. Ambiciózní a pracovití, tito lidé se mohou udržet na vrcholu, pokud se jim podaří udržet jejich úsilí.


BELLATRIX - [20 stupňů Blíženců]
Bellatrix přináší vojenské a jiné pocty, které mohou skončit katastrofou. Tato hvězda škodí zraku. Je zde vloha k rychlému rozhodování. Lidé s touto výraznou hvězdou mají často silné názory a mají bojovnou, odvážnou a dobrodružnou povahu. Je-li Bellatrix v konjunkci s midheaven, může být člověk podvodníkem nebo padělatelem.


CAPELLA - [21 stupňů Blíženců]
Často se objevuje vynikající inteligence a láska k učení a bádání. Capella přináší válečné a/nebo církevní pocty a bohatství, po němž často následuje plýtvání a marnotratnost vedoucí ke zkáze. Osobnost může být výstřední a něčím neobvyklá.


ALNILAM - [23 stupňů Blíženců]
Alnilam přináší pocty, zejména je-li v konjunkci s midheaven.


POLARIS - [28 stupňů Blíženců]
Polárka může poskytnout duchovní síly a velký respekt, který z nich získáte. Mohou se vyskytnout chronické nemoci a/nebo fyzické problémy. Peníze pocházející od druhých mohou vést k problémům a ztrátám. Když je tato hvězda prominentní, tak jsou přítomné silné instinkty a zdravý rozum spolu se schopností najít si svou vlastní cestu.


BETELGEUSE - [28 stupňů Blíženců]
Tato hvězda patří k nejšťastnějším stálicím a je často v osobních horoskopech těch, kteří v životě dosáhli velkého úspěchu. Betelgeuze přináší bohatství, pocty, slávu a štěstí.


SIRIUS [ALPHA CANIS MAJOR] VELKÁ PSÍ HVĚZDA ORIONU - [13 stupňů Raka]
Mocné postavení ve vládě, pocty a sláva. Může hrozit nebezpečí ze strany psů, stejně jako zranitelnost vůči násilí.


CASTOR - [20 stupňů Raka]
Možné násilí a náhlá sláva, po níž následuje vězení nebo hanba. Castor přináší slabost očí a zranění v obličeji. Povaha je obvykle slušně vychovaná, se silnými zásadami.


POLLUX - [23 stupňů Raka]
Pollux dává atletické schopnosti a je příznivý pro bojové umělce, boxery, bojovníky a válečníky. Tato hvězda je špatná pro zrak, a může způsobit poranění očí a obličeje. Může existovat spojení s jedy. Po vyznamenáních často následuje potupa a možné uvěznění. Může se vyskytovat krutá, lstivá a intrikánská povaha.


PROCYON - [25 stupňů Raka]
Láska ke psům, ale jejich kousnutí mohou být nebezpečná. Úspěch se dostaví díky osobnímu úsilí. Nebezpečí od tekutin, jedů a plynů. Povaha je často žárlivá, bojovná a se silnou vůlí. Tito lidé rádi vidí, jak se nápady realizují.


PRAESEPE - [7 stupňů do znamení Lva]
Praesepe je velmi škodlivý pro zrak. Ztráty mohou přijít v důsledku ostatních. Povaha je dobrodružná, brutální, zvrhlá a bezohledná.


ALPHARD - [26 stupňů do znamení Lva]
Nedostatečné sebeovládání, násilí, neetické chování, vězení a tragédie. Spojení s jedy a toxiny.


REGULUS - [29 stupňů do znamení Lva]
Strážce severu.
Astrologické schopnosti, nezávislost a dostatek energie. Mohou se vyskytnout destruktivní sklony a vojenské pocty. Tito lidé často získávají mocenské pozice spolu s úspěchem a mají vůdčí schopnosti. Je zde také možnost ostudy a katastrofálního pádu z pozice významného postavení.


ZOSMA - [9 stupňů Panny]
Viktimizace, neštěstí, utrpení, znevýhodnění a zneužívání. Lidé s touto výraznou hvězdou často vážně trpí nějakým způsobem. Mohou se vyskytnout fyzické problémy a/nebo postižení.


DENEBOLA - [21 stupňů Panny]
Pocty a bohatství, impulzivita, hanba, lítost, neštěstí způsobené přírodními silami.


VINDEMIATRIX - [9 stupňů do Vah]
Můžou se vyskytnout problémy s páteří. Manželství může být nešťastné a v některých případech může dojít ke ztrátě partnera v důsledku smrti. Často dochází k velkým problémům a ztrátám skrze ženy. [Bill Clinton je zde dokonalým příkladem].


ALGORAB - [13 stupňů Vah]
Člověk je destruktivní, zlovolný, podlý, lstivý a prolhaný. Toto postavení může mít nepoctivý podnikatel nebo politik. Tato povaha je sebestředná a může být okouzlující a lstivá. Je zde velmi silný sklon k nepoctivosti.


SPICA - [23 stupňů Vah]
Vedle bohatství a poct zde může být i štěstí a sláva. Spica dává schopnosti ve vědě, v umění, schopnost dobře psát, hudební schopnosti, schopnost hudebního nadání a velkou tvořivost. Tito lidé jsou obvykle společenští. Spica je velkým dobrodincem pro každou planetu, s níž je v konjunkci.


ARCTURUS - [23 stupňů Vah]
Trvalý úspěch díky osobnímu úsilí a odhodlání. Štěstí může přijít díky cestování. Povaha může být temperamentní.


PRINCEPS - [2 stupně Štíra]
Nadprůměrně inteligentní, dobrý pro výzkum a vědecké nadání.


ALPHECCA - [11 stupně Štíra]
Tato hvězda dělá člověka uměleckým, s talentem pro poezii a okultní/duchovní a léčitelské schopnosti. Často je zde úspěch v podnikání, spolu s vůdčími schopnostmi. Objevuje se sklon k samotářství.


SOUTH SCALE - [14 stupně Štíra]
Tato hvězda může přinést potíže, protože je v konjunkci 15 stupňů. Zde se mohou vyskytnout fyzické anomálie a/nebo vážné zdravotní problémy. Má pověst hvězdy činící člověka náchylného k otravám.


NORTH SCALE - [18 stupně Štíra]
Tato hvězda často přináší čest, vyznamenání, ambice a štěstí.


UNUKALHAI - [21 stupně Štíra]
Tato hvězda naznačuje ztrátu v některé oblasti, a to jak v horoskopu narození, tak v předpovědi. Tato ztráta není vždy negativní v předpovědi. Může se vyskytnout perverze, nedostatek sebekontroly a nebezpečí jedů. Osobnost může být hrubá a vulgární.


ANTARES - [9 stupňů Střelce]
Strážce Západu Povaha může být impulzivní, svéhlavá, tvrdohlavá a odvážná. V životě se setkává s nepředvídatelnými událostmi, neočekávanými rozruchy a změnami. Ztráta úspěchu může pramenit ze sebezničení. Existuje vojenské a válečné nadání, přinášející čest a přízeň. Jedná se o hvězdu válečníka. Ti, kdo mají tuto hvězdu ve svém horoskopu prominentní, se často bouří proti duchovnímu a náboženskému útlaku, což přináší drastické změny v těchto oblastech v těchto oblastech.


LESATH - [23 stupňů do znamení Střelce]
Výřečný, perverzní, spojený s kyselinami a nebezpečím.


ACULEUS - [25 stupňů do znamení Střelce]
Může dojít k potížím se zrakem. Aculeus uděluje vedoucí postavení schopnost, ale způsobuje, že člověk podléhá mentálním, verbálním a/nebo duchovním útokům. Tito lidé jsou často obětí pomluv.


ACUMEN - [27 stupňů do znamení Střelce]
Tito lidé se mohou nechat unavit životem a prostě se přestat starat. Může dojít k zneuctění, právním problémům a možným uvěznění.


WEGA - [15 stupňů do znamení Kozoroha]
Okultní talent, bohatství a sláva. Povaha je idealistická, domýšlivá, nadějná, umělecká a rafinovaná.


DENEB - [19 stupňů do znamení Kozoroha]
Dobré pro vojenství, úspěšné válečníky, schopnost vedení a velení. Povaha je často laskavá.


TEREBELLUM - [24 stupňů do znamení Kozoroha]
Chamtivý, intrikánský, mazaný. Může být bohatý, ale s pocitem viny a možná i se špatnou pověstí.


ALTAIR - [1 stupeň do znamení Vodnáře]
Odvážný, sebevědomý, tvrdohlavý, náhlé zbohatnutí, vysoké velitelské postavení, nebezpečí ze strany plazů, dobrodruh, který rád riskuje.


GIEDI - [2 stupňů do znamení Vodnáře]
Často se přinášejí oběti a v životě dochází k podivným událostem. Panuje zde mnoho podezíravosti a nedůvěry.


ARMUS - [11 stupňů do znamení Vodnáře]
Otravný, labilní, opovržlivý, zlomyslný.


DENEB ALGEDI - [23 stupňů do znamení Vodnáře]
Život člověka s tímto postavením je často plný změn a života na hraně. Tito lidé jsou většinou důvěryhodní, spravedliví a féroví, se znalostmi lidské povahy.


FORMALHAUT - [[3 stupňů Ryb]
Strážce jihu.
Účinky této hvězdy mohou být proměnlivé, ať už v dobrém, nebo ve zlém. Tato hvězda může přinést úspěch a finanční bohatství, ale často se objevuje velmi těžká práce se spoustou odpovědnosti. Může zvyšovat a zesílit jakoukoli planetu, se kterou je v konjunkci.


DENEB ADIGE - [4 stupňů Ryb]
Tato hvězda často dává nadprůměrnou inteligenci a idealistickou povahu. Peníze lze vydělat prostřednictvím umění a vědy. Často se vyskytuje psychické nadání a sympatická povaha.


ACHERNAR - [15 stupňů Ryb]
Královská vyznamenání, úspěch ve veřejné funkci, filozofický, trpělivý, náboženské sklony. Může přinést neštěstí a problémy s jakoukoli planetou na 15 stupních.


MARKAB - [23 stupňů Ryb]
Je zde sklon k nebezpečí ze strany ohně, horečky, řezných ran a úderů. Tato hvězda může přinést štěstí a je příznivá pro duchovní aktivity a meditaci. Ambice se často neuskutečňují.


SCHEAT - [28 stupňů do znamení Ryb]
Může dojít k neštěstí, možné sebevraždě, utonutí, zavraždění a také k rychlému získávání a ztrátě přátel. Povaha je často nepředvídatelná, se sklonem k fantazírování.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANSKÉ MOCENSKÉ MEDITACE

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457