Vytváření elementálů


Elementálové jsou bytosti, jejichž duše se skládá pouze z jednoho nebo dvou živlů místo pěti [oheň, země, vzduch, voda a éter], které máme my lidé. Elementálové mají určitý stupeň inteligence, určený jejich stvořitelem. Mohou být nápomocní při plnění určitých úkolů v astrálním i fyzickém světě. Mohou být služebníky. Měli byste již být zdatní v práci s živly. Pro více informací o živlech prosím klikněte zde.

Ohniví elementálové se před vytvořením zjevují jako ohnivá koule.

Vodní elementálové vypadají před svým vznikem jako skleněná koule.

Elementálové vzduchu budou mít namodralou barvu.

Zemní elementálové mají hliněnou barvu.

Tyto bytosti jsou schopny plnit mnoho úkolů, níže je uvedeno několik příkladů:

1. Ovlivňování mysli a myšlenek ostatních.

2. Rozbíjení vztahů nebo jejich upevňování.

3. Navazování přátelství nebo milostných vztahů.

4. Přizpůsobení slabších jedinců vůli mága a jejich ovládání prostřednictvím elementála.

5. Přivádění zákazníků pro podnikatele.


Pokyny pro vytvoření elementála:

1. Elementál by měl být z živlu, který se vztahuje k přání, jež si přejete splnit, a měl by mít formu, jež odpovídá tomuto přání.

2. Pojmenujte elementála.

3. Musíte zapůsobit na elementála autoritativně působit svou vůlí a dávat mu příkazy, co chcete, aby splnil. Mělo by se jednat o krátkou větu v přítomném čase. Budoucí čas se nikdy nestane. Například: „Ty jsi...“.

4. Měli byste také elementála přesvědčit, že bude úspěšný při plnění svého úkolu

**
ZAČÍNÁME:

1. Uveďte se do transu.

2. Představte si sami sebe v živlu, který chcete použít pro svou práci, stejně jako v případě invokace, ale prvek neivokujte. Místo toho se soustřeďte a zkoncentrujte živel do koule před sebou. Prvek musí být zhuštěný a silný.

3. Nyní tvarujte elementála do požadované podoby a vtiskněte do něj své přání jak pocitově, tak i emocionálně, a krátkou frázi příkazu.

4. Pojmenujte svého elementála.

5. Pokud chcete nastavit časový limit, nařiďte elementálovi, aby se vrátil do živlu, z něhož byl stvořen, v určitém čase poté, co splní svůj úkol. Pokud to neuděláte, může to mít v některých případech za následek, že tvor, který má vlastní život a vůli může být na obtíž. Chcete-li si zachovat věrného elementála jako stálého služebníka, tak ho musíte ho pravidelně „krmit“ tím, že do něj vlijete více živlu, z něhož pochází, a také budete pokračovat v jeho programování.

6. Elementála lze také naprogramovat tak, aby se připojil k auře osoby, ke které ho posíláte, a krmil se z ní.

7. Chcete-li elementála přivolat, zavolejte ho jménem a přivolejte ho zpět. Poté ho můžete nabít energií a/nebo novým úkolem.

_____________________________________________________

Zdroje: Initiation into Hermetics by Franz Bardon © 1956


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANSKÉ MOCENSKÉ MEDITACE

 

© Copyright 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457