Vytvoření myšlenkového ohnivého elementála


To může být očividně nebezpečné. Měli byste být zběhlí v ovládání a zadržování ohnivého živlu. Pokud ji neovládnete, tak může tato entita cokoli zapálit a není radno si s ní zahrávat.
Nezapomeňte si přečíst stránku o pokročilých myšlenkových formách než se o to pokusíte. Měli byste také umět vytvářet a ovládat základní pokročilé myšlenkové formy, než začnete pracovat s ohněm.


1. Vstupte do transu a představte si, že jste uprostřed ohně. Pociťujte žár a slyšte syčení a praskání plamenů a cíťte žár.

2. Začněte shromažďovat a kondenzovat oheň do koule před sebou. Vtáhněte ohnivý živel ze všech směrů do koule před sebou. Udělejte to vydechováním a nasměrování pomocí vaší mysli do koule. Čím více ohnivého živlu do koule nasměrujete, tím bude hustší, hmotnější a žhavější. Během provádění byste měli cítit teplo. Čím více oheň stlačujete a zhušťujete, tím více teplo bude narůstat. Měli byste mít skutečně pocit, že jste doslova uprostřed ohně. Ohnivou kouli můžete také vytvarovat do libovolné podoby, jaké si přejete. Podoba by měla odpovídat úkolu, který pro ni zamýšlíte.

3. Nyní naprogramujte ohnivou kouli tím, co si přejete, aby dělala. Silně si to přejte a pociťujte a zároveň vyslovujte své afirmace. Afirmace by měly být krátké, opakující se věty, k věci a výstižné.

4. Jako každý jiný hořlavý materiál, bude ohnivá forma hořet spolu s větším ohněm, který vytvoří. Měli byste elementálovi přikázat rozplynout se s ohněm, který vytvoří, a ukončit tak svou misi.

5. Pojmenujte svou myšlenkovou formu a toto jméno několikrát vyslovte.

6. Nadechněte se a pak silně vydechněte a pošlete kouli na cestu.

7. Zapomeňte na myšlenkovou formu a práci. Nechte ji dělat její práci.


Použití pro myšlenkovou formu ohně je zjevně třeba zapálení něčeho. Zjistila jsem, že při používání ohnivé magie člověk září teplou aurou nebo cítí teplo, když směrovaná energie nebo entita dělá svou práci. Ohnivá koule může být při práci s černou magií nasměrována do těla nepřítele. Tyto metody používaly satanistické lóže ve 20. a 30. letech 20. století v Německu [Adolf Hitler k jedné z nich patřil] a používaly je k likvidaci nepřátel v podobě tzv. psychické oběti. Pokud oběť není adeptem v práci se živlem ohně, tak se její krev doslova uvaří. Konečným výsledkem bude s velkou pravděpodobností srdceční infarkt; smrt z přirozených příčin.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457