Seance: Vyvolávání, kontaktování a
komunikace se zemřelými duchy


V mnoha knihách o čarodějnictví, seancích, nalaďování a praxi duchovních médií se hovoří o tom, že je třeba propracovaný postup pro navázání kontaktu se zesnulými. Ve skutečnosti není úplně obtížné přivolat někoho, kdo se pohybuje v astrálu.

Existuje mnoho „ztracených duší“, které jsou uvězněny v astrálu. V případě těch, kteří byli reinkarnováni, pokud jste dostatečně naladěni, tak budete schopni vnímat a vědět, že nemá smysl se s nimi pokoušet navázat kontakt, protože již vstoupili do jiného života.

Zesnulí lidé jsou „duchové“. Ti jsou nižšího řádu. Nejsou mocní jako démoni nebo andělé, pokud daný člověk v minulém životě neposílil svou duši.

Mohu vstoupit do místnosti kde je duch a navázat s ním kontakt velmi snadno bez jakýchkoli rekvizit. Návrhy k použití rekvizit jsou nepovinné. Meditace vám otevře mysl tak, abyste byli schopni vnímat, vidět a slyšet duchy a komunikovat s nimi.

Astrál je pro tyto duše obvykle osamělým místem a často si přejí, aby se jim podařilo navázat kontakt s živými. Duchové jsou viděni nebo cítěni ve starých domech [často v nich daná osoba zemřela]. Duchové, kteří se nemohou odloučit od žijících členů rodiny nebo milovaných osob, se obvykle k něčemu připoutají, buď k domu, nebo k místu zaměstnání, k žijící rodině nebo k náhradní rodině.

Mohou existovat nedořešené záležitosti, kdy zemřelý potřebuje pomoc ze strany živých - s pohřbem, vyřešením vraždy, zmizením osoby nebo nějakým jiným problémem, který duši zemřelého brání v nalezení „odpočinku“. Nejčastěji se zesnulý sám postará o to, aby se mu podařilo dát o sobě vědět. Může dojít k záměně předmětů, zapínání elektrických spotřebičů nebo vypínání, a v některých případech může být pocítěn i netrénovanými osobami.

Jak učinit kontakt:
Zesnulý se nemusí zdržovat v okolí, abyste ho mohli kontaktovat. Pokud je mrtvý, tak ho lze kontaktovat, pokud už nereinkarnoval. Vyvolání lze provést na jakémkoli místě, kde se člověk může soustředit.

Tarotové karty mohou být použity k navázání kontaktu. Ke komunikaci lze použít spiritistickou tabulku nebo kyvadélko. V případech, kdy existuje skupina lidí, kteří si přejí navázat kontakt se zemřelým, by všichni účastníci měli být soustředění a vážní. Jedna osoba bude působit jako médium.

1. Osoba, která je nejblíže zemřelému [v případě, že ducha známe], zamíchá karty a soustředí se, aby navázala kontakt a poskytla informace o vyvolávaném. Médium pak začne vykládat karty. Stejně postupujte, pokud místo toho používáte spiritistickou tabulku. Při používání desky Ouija, by médium mělo sedět naproti osobě, která si přeje vyvolat zemřelého. Mít k dispozici osobní předmět zesnulého může být nápomocné těm, kteří jsou nezkušení nebo ne tak psychicky zdatní, ale přesto působí jako médium.

2. Obvykle osoba nejbližší zesnulému ho pocítí dříve než ostatní. Osoba, která působí jako médium, invokuje jeho duši a mluví za ni. Po skončení nařídí/nasměruje duši, aby odešla. Nesvazujte se v žádném případě s invokovanou duší. Udržujte věci pokud možno neosobní.

Lze použít také kyvadélko. Médium by mělo mít určité zkušenosti ním, pokud se rozhodne ho použít. Začněte tím, že se zeptáte, zda jsou v místnosti/domě/budově/oblasti nějací duchové. Pokud kyvadélko odpoví „ano“, pak můžete pokračovat v pokládání dalších otázek nebo použít spiritistickou tabulku, abyste navázali konverzaci.

Lidské duchy lze invokovat poměrně snadno. V žádném případě nemají energii démona, protože jsem invokovala oba. Energii z člověka lze můžete obvykle cítit pouze, když vstupuje do vašeho těla. Démon je naproti tomu elektrizující a zbytková energie vám může způsobit brnění kůže ještě několik dní poté.

*K roku 2015 jsem intenzivně pracovala s mnoha zesnulými duchy pod vedením Satana. Tito lidé v duchovní podobě pobývali v oddělené oblasti v „pekle“. Jeden z nich, se kterým jsem pracovala delší dobu, mě chytil a přitáhl si mě k sobě, aby mě objal, a přitom mě málem vytrhl z mého těla. Pracovala jsem na posílení těchto elitních duší spolu s dalšími satanovými velekněžími.

Nikdy se nesnažte ducha nutit k odpovědím na otázky, na které nechce odpovídat. Nezdvořilost způsobí, že vaše aura bude mít v astrálu špatné vibrace a budoucí pokusy o kontakt nebo invokaci dalších duchů mohou tak být zmařeny.

Meditace prázdnoty je zde nezbytná, stejně jako silná mysl a duch s určitou kontrolou nad vlastními myšlenkami a emocemi. Schopnost vypnout a zablokovat všechno nežádoucí, je užitečná při invokaci čehokoli z astrálu. Někteří duchové se živí strachem, netrénovanou myslí nebo jinými emocemi.

Lidé, kteří jsou bojácní, příliš vnímaví nebo náchylní k nadměrným emocím/hysterii a nestabilnímu chování, by se neměli účastnit žádných seancí! Člověk musí být během seance vždy chladný, klidný a vyrovnaný. Médium by mělo mít vždy naprostou kontrolu nad situací.

Když kontaktujete duše zemřelých, tak jsou stejné jako za jejich života. Jejich osobnost se nemění. To je další důvod, proč bychom měli všichni co nejlépe využít svůj život zde, protože všichni potřebujeme pracovat na svém duchovním rozvoji a posílení. Když člověk umírá, tak nijak dále nepostupuje ve své moci. Smrt je stagnací.

Další informace naleznete v článku „Duchové“.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANSKÉ MOCENSKÉ MEDITACE

 

© Copyright 2002, 2003, 2006, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457