„Pravidlo tří“, pravda o této lži a jejím původu


Trojnásobné, desetinásobné, stonásobné navrácení; to vše bylo vynalezeno několika lidskými bytostmi, aby zastrašily masy a udržely si tak jejich postavení duchovní kontroly. Díky dostupností vědomostí v moderní době čarodějnictví již nebylo možné potlačit, takže utlačovatelé museli najít způsob, jak je udržet kontrolované, aby skutečná moc a kontrola mohly zůstat v rukou několika mála lidí. Těchto několik *zná* pravdu a jsou adepty černé magie, kterou hojně využívají, aby duchovně zotročili masy. Ovládají mainstreamová náboženství, která nejsou ničím jiným než programy k potlačení poznání a ovládání lidstva. Článek níže odhaluje tuto lež takovou, jaká je:

„První známá zmínka o pravidle trojího návratu se objevila v tisku v knize 1970 v knize 'Witchcraft Ancient and Modern' od Raymonda Bucklanda, který byl zasvěcen do řemesla Geraldem Gardnerem a zasloužil se o zavedení gardneriánského čarodějnictví ve Spojených státech.“ [1]

Při dostatečném výzkumu je zřejmé, že „pravidlo tří“ se objevilo s „Gardnerovskou tradicí“. Pak tu máme „sedminásobný návrat“ a jsem si jistá, že všichni slyšeli o „desetinásobném návratu“. Chci tím říci, že nic z těchto nedávno vytvořených nesmyslů nemá nic společného s původními náboženstvími. Jediným účelem těchto nesmyslů je zabránit lidem, aby používali svou vrozenou sílu, a podporovat pasivní postoj, který akceptuje zneužívání. To se nijak neliší od křesťanské církve.

Toto „pravidlo tří“ bylo převzato z východního pojetí „karmy“ poté, co splynulo se západním křesťanstvím. Poté, co východní učení o karmě převzalo židovsko-křesťanský podtext božího trestu, vyvinulo se do podoby dalšího systému kontroly se stejným tématem, kterým je udržení moci v rukou několika málo lidí, kteří vědí, jak ji využít k vykořisťování lidstva. Jedna věc vedla k druhé a Gerald Gardner k tomu přidal další a prosadil přesvědčení, že čarodějnice nikdy nesmí používat své schopnosti k tomu, aby škodily. Každý musí snášet zneužívání a udržovat si pasivní postoj.

Wiccanské krédo: „Pokud to nikomu neškodí, dělejte si, co chcete.“ Podle Gardnera je odvozeno od „dobrého krále Pausola“, který prohlásil: „Dělej, co chceš, pokud tím nikomu neubližuješ.“ Král Pausol je smyšlená postava z knihy francouze Pierra Louÿse (1870-1925): Les Adventures du Roi Pausole (Souverain Paillard et Débonnaire) (1901 a znovu vydáno v roce 1925 a mnohokrát poté), nebo Dobrodružství krále Pausola (The Bawdy and Good Natured Sovereign). To je základem „Wiccy“. Wicca není nic jiného než pokřesťanštěná verze starých náboženství. Wiccané převzali vybrané obřady z původních náboženství, aby vyhovovaly jejich rozmarům, a překroutili, zkazili a přetvořili je a nyní se vydávají za původní náboženství. Pokrytectví je dobře vidět na bozích, které uznávají. Mnozí, ne-li většina z těchto bohů a bohyň, které tvrdí, že uctívají, byli těmi, kdo přinesli učení o magii lidem, a to jak o bílé, tak o černé magii. Jsou známí jako „Padlí“.

Původní rohatý bůh je Satan. Kromě toho se jen málo wiccanů obtěžuje dělat nějaké hlubší výzkumy ohledně bohů a bohyň, se kterými komunikují, a které uctívají. Většina těchto božstev patří k Panteonu pekla. Mnoho wiccanů a moderních pohanů také nevědomky směšuje jejich božstva (anděly s démony), což může způsobit katastrofu. Četla jsem dlouhý seznam božstev, která tito lidé údajně uctívají je zřejmé, že o nich ve skutečnosti nic moc nevědí. Většina z těchto spisů se skládá jen z dvojsmyslných řečí, například: jak by „Ištar“ měla být evokována místo „Ashtaroth“, i když se jedná o tutéž bohyni. Tvrdí, že používání jména „Ashtaroth“ je rozdílné, i když ochotně přiznávají, že se jedná o stejnou Bohyni.

Podle autora Raymonda Bucklanda se wiccani tvrdí, že jejich náboženské kořeny jsou vidět v paleolitické jeskynní malbě muže oblečeného do jelení kůže, který pravděpodobně tancuje. „Caverne des Trois Freres v Ariege ve Francii“ je místem, kde se nachází tato jeskynní malba. Je to jen to - muž oblečený do zvířecích kůží a nejde o žádný důkaz čehokoli.

Satanismus často slouží jako obětní beránek pro tato new age náboženství, jejichž stoupenci se považují za tak dobré a dokonalé. Wicca je pokřesťanštěnou, zkomolenou a zkaženou verzí pohanských náboženství. Wicca je židovská/křesťanská verze čarodějnictví. Jedním z hlavních cílů křesťanství je zničit minulost a nahradit ji smyšlenými verzemi, které se přizpůsobují lži křesťanství. V poslední době se snaží přeměnit náboženství v kult Bohyně tím, že se postupně zbavují Rohatého boha, takže zde bude stále méně a méně vazeb s původními náboženstvími. Wicca je falešné hnutí, které není založeno na faktech, ale stejně jako křesťanství je založeno na ukradených a pozměněných obřadech a učeních. Stejně jako křesťanství je závislá na nevědomosti jejích stoupenců, aby se jí dařilo.

______________________________________________

**Zdroje:
Witches and Witchcraft, Rosemary Guiley, 1989

"Witchcraft Ancient and Modern", Raymond Buckland

© Copyright 2003, 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457