Základní barvy svíček pro kouzla a rituály


Černá je univerzální barva, a pokud je k dispozici, měla by se použít spolu s jinými barvami při každém rituálu. Různé barvy přitahují různé energie a stimulují určité vibrace v čakrách. Používání svíček specifických barev může pomoci zesílit energie při rituálech a kouzlech.

Černé svíčky jsou univerzální pro všechny satanistické rituály. Černé svíčky se používají k podněcování pomalejšího ničení nepřátel, na rozdíl od nehod nebo náhlých útoků spojených s červenou barvou. Černá barva je také dobrou barvou pro vnášení rozbrojů a zmatku mezi nepřátele. Černá může být použitá k ochraně, spoutání negativních sil a rozbití zábran a bloků. Černou lze také použít ke zvrácení a rozbití negativních myšlenkových forem. Černá barva pohlcuje, skrývá, vytváří zmatek a chaos, používá se pro nové začátky a k získání znalostí o skrytých věcech. Černá je nádobou světla a je jednou z nejsilnějších barev. Černé barvě vládne Saturn. Černá ovlivňuje sebeovládání, vytrvalost a trpělivost. Kouzla využívající černou energii je nejlépe provádět během ubývajícího Měsíce, v sobotu, kdy je planeta Saturn silně umístěná a přibývající. Kouzla využívající černou energii potřebují sílu kořenové čakry.

Modré svíčky jsou vhodné pro kouzla týkající se duchovna, meditace, vyvolávání démonů, léčení, upřímnosti, získání pravdy, ovlivnění věrnosti a loajality, navození vnitřního klidu a k získání vědomostí a moudrosti. Modrá barva může také být použita k nastolení harmonie v domácnosti, ke zvýšení duchovní síly a k duchovní ochraně. Pro práci s černou magií lze modrou použít k podněcování deprese, smutku, a beznaděje, nedostatku soucitu, chladu a sklíčenosti.
Jupiter vládne královské modři. Práce využívající modrou energii by se měly provádět v pondělí nebo čtvrtek. Kouzla využívající modrou energii potřebují sílu korunní a/nebo krční čakry.

Hnědé svíčky lze použít pro komunikaci s duchy přírody a pro uzemnění a vycentrování sebe sama. Hnědá barva se používá v kouzlech pro pevnost, neutralitu a praktičnosti. V černé magii se hnědá používá k podněcování nerozhodnosti, váhavosti, smutku, otupělosti a nejistoty. Pro práci s hnědou energií se používají čakry chodidel. Energie by měla být vstřebávána ze země prostřednictvím těchto čaker.

Zelené svíčky se používají v kouzlech pro začátky, růst, hojnost a plodnost, uzdravování, úspěch, všeobecné štěstí, harmonii, ovlivňování a štědrost. V kouzlech pro zdraví a léčení je zelená barva protizánětlivá. Zelenou lze také použít samostatně nebo s hnědou pro komunikaci s duchy přírody. Zelená se používá v kouzlech lásky, manželství a milování. Zelená ovlivňuje náklonnost, na rozdíl od červené, která se používá pro vášnivou lásku, chtíč a sex. Zelená také ovlivňuje obnovu, věrnost, smíření, spravedlnost, rovnováhu a krásu, mládí, přátelství, přitažlivost, harmonii, finanční zisk, zvýšení výdělků, sociální funkce, majetek, bohatství, požitkářství a potěšení. Zelená je dobrá pro začátky a růst.
V černé magii se zelená používá k podněcování žárlivosti, chamtivosti a podezírání, zášťi, nemoci a disharmonii. Zelené barvě vládne Venuše. Práce se zelenou energií by se měly provádět během dorůstajícího Měsíce v pátek, kdy je Venuše v silném postavení. Kouzla využívající zelenou potřebují sílu srdeční čakry.

Šedé svíčky se používají v kouzlech k vyvolání smrti, nemoci a/nebo k podněcování truchlení a smutku. Saturn by měl být silně umístěn.

Oranžové svíčky jsou využívány pro kreativitu. Oranžová pomáhá v kouzlech pro přizpůsobivost, sexuální přitažlivost, sexuální stimulaci, sexuální magii, nadšení a energii. Oranžová pomáhá při přitažlivosti, náhlých změnách, stimulaci energie, získávání nadvlády, změnu štěstí a nastolování spravedlnosti. Oranžové barvě vládne Slunce. Práce využívající oranžovou energii je nejlépe provádět v neděli, kdy je Slunce v silném postavení. Kouzla využívající oranžovou potřebují sílu sakrální a/nebo solární čakry. Pro podněcování chtíče a sexuální přitažlivosti použijte sakrální a kořenovou čakru.

Červené svíčky se používají pro energii, vitalitu, podněcování vášně, vzbuzování hněvu, čistý chtíč a fyzické uspokojení. Červená barva je zápalná a používá se v kouzlech pro pomstu, hněv, odvahu, odhodlání a jednání s nepřáteli. Červená může být použita pro ochranu před psychickými útoky a pro získání sebedůvěry. Červená podněcuje nehody, požáry a zranění. Používá se v kouzlech k vyvolání síly a intenzity před prací s černou magií. Červená je fyzická a propůjčuje energii, sílu, dynamiku, vášnivou lásku, fyzickou touhu, sílu vůle a atletické schopnosti (zejména v oblastech soutěže).
Při použití v černé magii přináší červená barva, na rozdíl od černé, náhlé útoky, nehody, krveprolití, násilí a nenávist. Červená může být také použita k vyvolání války, anarchie a krutosti. Červené barvě vládne Mars. Práce využívající červenou barvu potřebují sílu kořenové čakry a měly by být prováděny v úterý, kdy je Mars v silném postavení a přibývá.

Fialové svíčky se používají k posílení psychických schopností a přinášejí moudrost, jsou dobré pro věštění, k odstranění prokletí, k léčení, k dosažení obchodního úspěchu a pro ovlivňování lidí u moci.

Při práci s černou magií lze fialovou použít k podněcování tyranie, zneužívání moci a k vyvolání smutku a zrady u ostatních. Jupiter vládne fialové barvě. Práce s fialovou barvou by se měly provádět ve čtvrtek. Práce na psychické síle potřebují energii šesté čakry a třetího oka a měly by se provádět v pondělí, kdy je Luna v silném postavení a za úplňku.

Žluté svíčky jsou používány při práci s cílem složit zkoušky a pro zvýšení inteligence a intelektu. Žlutá energie vládne logice, vědomé logické straně mozku, počítačům, komunikaci, zvuku, videu, televizi, elektronice, knihám, literatuře a vůli. Žlutá se používá ke zlepšení mysli, k prohloubení soustředění, pro mentální (sílu levého mozku), ke zlepšení schopnosti učení a pro řeč, psaní a publikování. Žlutá vládne nad zájmy médií, drby, pomluvám, rozhovorům, bratrům, sestrám, sousedům, krádežím a všem oblastem, které se týkají studia a komunikace. Z duchovního hlediska může být žlutá použita pro astrální cestování (spolu s modrou a fialovou). Žlutá se také používá k překonání závislostí a ke zlomení návyků. Žlutá je dobrá pro přátelství.
V černé magii se žlutá používá k podněcování nevěry, zbabělosti a rozkladu, nemocí, umírání, šílenství a nedůslednosti u ostatních.

Merkur vládne žluté barvě. Práce využívající žlutou energii potřebují sílu sluneční a krční čakry. Obě tyto čakry pracují jako dvojice. Žlutá energie se nejlépe využívá ve středu a v neděli. Pro cokoli týkající se intelektu a komunikace, provádějte práci ve středu. Práce využívající sílu vůle, je nejlepší je provádět v neděli.

Bílé svíčky jsou pro očistu, čistotu a nevinnost. Měsíc by měl být silný.

Při práci s černou magií lze bílou použít k podněcování korupce, vyvolání zkaženosti, impotence a ke zničení sexuálního apetitu. Bílou lze také použít k vytvoření slabosti, neurózy a strachu. Bílé barvě vládne Měsíc. Práce s bílou barvou by měly být prováděny v pondělí a vyžadují energii třetího oka.

Při rituálech lze použít více než jednu barvu. Svíčky by měly před rituálem být pomazány vhodnými vůněmi a oleji. Olej by se měl nanášet oběma rukama hladivými pohyby. Svíčky při rituálech představují živel ohně a také slouží k soustředění a koncentraci. Přitahují démony a duchy.

Vždy se ujistěte, že jste svíčku vyzkoušeli před zahájením rituálu, stejně jako vonné svíčky/kadidlo. Špatný zápach nebo hoření špatným způsobem jako u levného kadidla mohou rituál zničit.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2002, 2005, 2006, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457