Čtyři světové stranyKaždá světová strána není spojena pouze s konkrétním démonem/démonkou, ale také s živlem, rituálním nástrojem, barvou a kvalitou. Čtyři směry země mají nejen duchovní, ale i vědecký význam, podle způsobu, jakým slazují zemské energie s magnetismem a přitažlivostí. Tím, že se postavíte čelem k určitému směru a spojíte se s energiemi, můžete posílit sílu.

 

SEVER
Sever byl vždy známý jako zdroj velké moci. „Nebesa“ se otáčela kolem Severky (Polárky). Starověké národy srovnávali své chrámy podle této hvězdy. Slunce se nikdy nedotklo kardinálního bodu severu. Byl spojován s temnotou, tajemstvím a neznámem. Kvůli pohanské úctě k severu jej křesťanská církev spojila s ďáblem. Hřbitovy se zřídkakdy, pokud vůbec, umisťovaly na severní stranu kostela. Na severní straně se nacházely nepokřtěné děti, zločinci, zavržení a sebevrazi. Mnoho kostelů po celé Evropě má severní dveře, tzv. „ďáblovy dveřě“, které se tradičně otevíraly po křtu, aby „vymícený démon mohl uniknout.“ Většina těchto dveří je již dávno zazděná. Sever je spojován s živlem země, fází novu měsíce, pentagramem, temnotou, tajemstvím a černou barvou. Někteří lidé staví své oltáře směrem k severu.

 

JIH
Sluneční energie, Slunce, červená barva, kouzelná hůlka a živel ohně jsou spojeny s jihem. Je to čtvrtina vůle, řízení a usměrňování psychické energie a sil přírody. O vodě tekoucí na jih je odedávna známo, že má magické vlastnosti a byla oblíbenou ingrediencí, kterou středověké čarodějnice používaly při jejich kouzlech. Jih představuje intelek, poznání a dosažení cíle, protože Slunce dosahuje svého vrcholu na jižní obloze [pro pro obyvatele severní polokoule].

 

VÝCHOD
Východ je čtvrtinou osvícení, prozření, osvěty, mystična a věčnosti. Patří mu živel vzduchu, dýka athame, stříbrná barva a Jitřenka, která je Luciferovou hvězdou. Ve většině tradic je oltář orientován na východ. Když coven tvoří kruh, tak velekněz/velekněžka obvykle umístí vstupní bránu do něj na severovýchod. To proto, že Slunce vychází na východě a Slunce je v satanismu velmi důležité, neboť je spojováno s veledůležitou sluneční čakru 666 naší duše. Orientace na východ je pro mnoho rituálů důležitá. Směr východu má největší sílu, zejména v časných ranních hodinách, těsně před východem Slunce.

 

ZÁPAD
Vodní živel představuje podvědomí, emoce, emocionální stránku, kalich, modrou barvu a psychiku. Vládne duchovním médiím, kontaktu s duchy a telepatické komunikaci. Západ je dobrým směrem, když pracujete na tom, abyste se něčeho zbavili, nebo pro zmenšování věcí, protože Slunce zapadá na západě a to vytváří gravitační tah na Zemi, podobně jako fáze ubývajícího měsíce.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2005, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457