Překonávání překážek


Pokud jste svou energii soustředili soustavně do něčeho, co se neprojevilo, nebo se projevilo výrazně jiným způsobem, než jak jste zamýšleli, je důležité zjistit proč.

Kromě toho je velmi důležité, abyste to, o co usilujete, *opravdu* stáli. Ujistěte se, že to, do čeho vkládáte vaši energii, je to, co opravdu chcete. Podívejte se jaké změny ve vašem životě způsobí získání toho, po čem toužíte. Ujistěte se, že vám tyto změny naprosto vyhovují. V některých případech podvědomé překážky, jako je strach ze změny nebo něčeho jiného, co bude následkem dosažení vašeho přání, mohou zničit práci, i když jich vědomě nejste vědomi. Je důležité skutečně znát sebe sama.

Obvyklé důvody neúspěchu v magii jsou:

Mezi další překážky patří nevědomé zábrany a bariéry. Abyste se s těmito věcmi vypořádali, tak nejdřív musíte znat sami sebe. Důvody a životní zkušenosti jsou zde individuální a početné jako hvězdy. Prvním krokem k překonání problému je zeptat se své mysli - proč? „Proč to nefunguje tak, jak bych chtěl?“ „Proč se mi nedaří uzdravit?“ „Proč ke mně nepřicházejí peníze?“ a tak dále.

Někteří lidé mají zábrany, které sahají až do jejich raného dětství nebo dokonce předchozích životů. Zjištění příčiny vašeho problému a jeho poznání, vás posune už na půl cesty k jeho vyřešení. Pokud se problém týká jiné osoby, pak musíte pracovat tam a rozpustit překážku (překážky), než přistoupíte k hlavní práci.

Pokud víte, co je překážkou, směřujte své meditace a energii k jejímu odstranění. Pokud máte například zábranu vedoucí k trestání sebe sama z dětství nebo jakoukoli jinou, tak můžete směřovat vaše energie do jejího odstranění, například tím, že se dostanete do transu a naplníte se pozitivní energií a budete afirmovat: „Jsem osvobozen od trestání sebe sama. Odpouštím si (v případě, že nesete nějakou vinu).
My, kteří jsme podrobně studovali astrologii a podobné disciplíny víme, že osud má často prsty v tragédiích. Být na špatném místě, ve špatný čas, se špatnými lidmi, apod. Někteří lidé žili jejich životy s zátěží viny a trestali se za něco, co nebyla jejich vina. Ne vždy tomu tak je, ale jde o to, že pokud chcete být úspěšní v léčitelství nebo v jakémkoli jiném druhu magie, kde přitahujete to, po čem toužíte, tak nemůžete ze zjevných důvodů cítit nenávist k sobě samým.

Pokud existují překážky, použijte magii, abyste je zničili, než začnete pracovat na hlavním cíli (cílích). Jedna univerzální afirmace zní: „Všechny překážky, které mi brání v tom, abych mohl mít__________, jsou ničeny a zcela rozpuštěny.“

Na závěr bych chtěla říci, že jak jsem již zmínila, čím silnější je vaše aura/duše, tím snadněji získáte to, co chcete, s menším úsilím a menším množstvím času. Mluvím zde z vlastní zkušenosti, pokud jde o osobní sílu. Provádění takzvaných „zázraků“ vyžaduje pouze silnou duši/auru a znalosti, jak je používat.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANSKÉ MOCENSKÉ MEDITACE

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2007, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457