Černá umění


Kladla jsem důraz na černou magii, protože je k dispozici málo informací o tomto tématu, na rozdíl od nepřeberného množství knih o bílé magii a souvisejících textů. Aby člověk měl skutečnou moc, musí být zběhlý v obojím. To vyžaduje čas, trpělivost a hodně tvrdé práce.

Chci zde také dodat, [v lednu 2015], protože tento článek byl poprvé napsán téměř před deseti lety, že termín „černá umění“ se správně vztahuje k duchovní alchymii a nikoliv k černé magii.

Mnoho lidí se často diví, proč se jim nedaří jejich kouzla. Je to proto, že jejich mysl a aura jsou slabé. Jistě, můžeme se obrátit na Satana a jeho démony, když jsme v nouzi, ale cílem satanismu je stát se mocnými sami. Satan a jeho Démoni nás vedou a dávají nám vědomosti, které potřebujeme, abychom navýšili naše síly.

Satan neztrácí čas s těmi, kdo se sebou nic nedělají. Pravý satanismus není Disneyland. Pokud chcete získat skutečnou moc, budete na ní muset tvrdě pracovat. Může to trvat roky, ale za tu námahu to stojí. Zachraňujeme naše vlastní duše.

Při troše organizace si všuchni najdeme nějaký čas. Udělejte, co můžete udělat. Dechová cvičení zaberou jen asi deset minut a jsou velmi účinná při zvyšování osobní síly. Dechová cvičení lze provádět hned ráno nebo i v koupelně, pokud zamknete dveře [pokud žijete s jinými lidmi]. I pět minut vizualizačních cvičení denně přinese mnoho výhod. Meditace je o bytí tady a teď; vyprázdnění mysli od všech myšlenek. To lze provádět kdekoli a kdykoli, stačí se soustředit na přítomnost a na to, co právě děláte.

S dobře vycvičenou myslí se toho dá zvládnout hodně. Například: Znalost anatomie dává člověku schopnost buď léčit, nebo škodit. Nervy mohou způsobit bolest, pokud se na ně člověk zaměří v nenávisti. To je jeden z mnoha příkladů. Můžete také otevřít a zpřístupnit další oblasti mozku, které jsou u většiny lidských bytostí neaktivní, a posílit tyto oblasti tím, že se na ně soustředíte a pokusit se využít schopností, které poskytují, jsou-li aktivovány. Myšlenky mohou být vloženy do hlavy jiného člověka stejným způsobem. Soustředění a opakování jsou zde nezbytné.

Pro ty, kteří zatím nemají dostatek síly, je mnohokrát vhodné kouzlo nebo rituál opakovat v po sobě jdoucí noci podle cyklu Měsíce. Kouzla pro růst a zvětšení by měla být prováděna během dorůstajícího Měsíce, zatímco kouzla pro ničení by se měla provádět během ubývajícího Měsíce. V mnoha případech je kouzla třeba opakovat. Když se dílo podaří, měli byste to vědět a obvykle již není třeba jej opakovat. I když některá kouzla je třeba čas od času posílit.

Pro ty, kteří rádi pracují venku, obsahuje země obrovské zásoby energie, pokud vědí, jak s energií manipulovat. Použití kyvadélka se může ukázat jako neocenitelné. Získání konzistentně přesných odpovědí od kyvadélka vyžaduje mnoho cviku a trpělivosti. Lze začít s mapou vhodného místa, které je pro rituální práci v ústraní. Pomocí tužky v jedné ruce a kyvadélka v druhé ruce lze položit řadu otázek typu „ano/ne“, abyste mohli určit vhodné místo. Kyvadélko se začne rychle pohybovat v kruzích, když se přiblížít k místo na mapě/venku, kde jsou přirozené linie zemské energie.

Kameny lze použít k posílení kruhu moci. Kruh moci je určen pro budování a soustředění energie předtím, než ji nasměrujete na požadovaný cíl. Kameny obsahující křemen zvyšují sílu energií v kruhu a fungují jako vysílače. Kruhy se používají také k ochraně a jako bariéry.

Vždy si pamatujte, že po jakékoli práci s černou magií, si musíte vyčistit auro a čakry jasným světlem, jako je světlo slunce. Když používáme a čerpáme negativní nebo destruktivní energii, mohou na naší auře zůstat její zbytky. Pokud tam zůstanou, mohou způsobit problémy, protože energie má tendenci přitahovat energii stejné vlnové délky. To platí zejména pro ty, kteří kvůli nedostatku znalostí, invokují energii, místo aby ji evokovali, a pak ji používají k ničení, čímž vytvářejí vazbu. Když věnujete čas vyčištění své aury, zbavíte vaši duši všeho negativního, co by vám mohlo způsobit problémy. Věnujte tomu dostatek času. Až budete schopni vidět svou auru rozjasněnou a také své čakry, zeptejte se kyvadélka, zda jste zcela očištěni. Pokud ne, zeptejte se, na čem je třeba ještě zapracovat, a projděte si po jedné své čakry s otázkami ano/ne, na které je kyvadélko schopno odpovědět.

Po skončení jakéhokoli rituálu je důležité nemyslet na rituál ani na požadovaný cíl. Nechte rituál, ať sám vykoná svou práci, protože přemítání, obavy nebo strach, opakování si práce v duchu mohou zhmotnit špatné energie a narušovat tak vaše kouzlo. Když se zabýváme výsledkem, můžeme někdy změnit výsledky, na kterých jsme pracovali. V tomto případě je zásadní meditace prázdnoty. Pravidelné cvičení meditace prázdnoty nám dává schopnost vytěsnit nežádoucí myšlenky a vlivy.

Práce pomsty a černé magie se nejlépe provádí, když nenáviděná osoba spí. Během spánku je psychická obrana oběti oslabená a podvědomá/sugestabilní mysl je otevřená.

Každý by měl denně čistit svou auru a čakry. Je to stejně důležité jako pravidelné koupání. Bohužel kvůli systematickému odstraňování duchovního poznání, jen málo lidí ví o své vlastní duši a jak o ni správně pečovat nebo ji udržovat zdravou. To lze provést po probuzení, netrvá to dlouho a může to zabránit nemocem, psychickým útokům a dalším negativním energiím, aby se usadily. Zlepší to také vaše charisma při komunikaci s ostatními.


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU SATANISTICKÉHO ČARODĚJNICTVÍ

 

© Copyright 2002, 2005, 2006, 2015, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457