Pravda o Ježíši Kristu


Mnozí z vás, kteří navštěvujete tyto webové stránky, znáte fakta o tom, že Nazaretský je fiktivní židovský archetyp pro nežidy k otrockému uctívání. Nazaretský je především určen k rozptýlení a odvedení pozornosti, aby lidstvo nepokročilo v duchovnosti a bylo odvráceno od práce na vlastní duši a od jejího rozvoje. Fiktivní postava "Ježíše" byla vymyšlena na základě duchovních KONCEPCÍ pocházejících z dálného Východu, jako je duchovní alchymie, energie kundaliní [Satanova hada] a toho, co je známé jako "vril" "čchi" "životní síla" a "energie", "čarodějná síla". Po pravdě řečeno, člověk zachraňuje svou vlastní duši duchovním pokrokem a aktivací této síly. Nazaretský v tom lidstvu brání a udržuje lidstvo v otroctví tím, ve výhradně hmotné existenci. Křesťané nemohou argumentovat, protože neznají pravou duchovnost. Nezažili jí. Kolik křesťanských kazatelů/kněží dokáže nakreslit diagram lidské duše?

Jakmile se člověku otevřou oči a uvědomí si koncept čarodějné síly, může jasně vidět, jak byla tato postava vymyšlena.

Fiktivní postava Nazaretského:

Je načase, aby se všichni probudili a uvědomili si duchovní zkázu, která lidstvo připravila o biliony a biliony dolarů, zatratila a zničila duše, způsobila nekonečné a zbytečné války a zadržuje vědu [nebezpečně], spolu se vším ostatním, co košer parazité se svými oklamanými nežidovskými následovníky propagují. Křesťanský program spolu s odpornými doktrínami islámu zabránily lidstvu v duchovním rozvoji. To je hlavní příčinou utrpení všech lidí.

Každá událost ve fiktivním životě Nazaretského odhaluje KONCEPT, UKRADENÝ A ZKAŽENÝ Z POHANSKÝCH NÁBOŽENSTVÍ, KTERÁ EXISTOVALA PŘED KŘESŤANSTVÍM.
Narození Nazaretského se údajně uskutečnilo v jeskyni, nikoli ve stáji. "Raná křesťanská tradice naznačuje, že se Ježíš narodil v jeskyni, která sloužila jako stáj."2 Mnohé nauky předcházející křesťanství, jako například náboženství taoismu, uvádí, že šišinka mozková se nachází v "jeskyni". Uvnitř je oblast mozku, kde se nachází toto velmi důležité duchovní centrum, které je jako dutina a je sídlem této velmi důležité žlázy, která je u většiny lidí nefunkční. Šišinka mozková je velmi důležitým klíčem k k otevření duše a získání rozšířeného vědomí, spolu s psychickými schopnostmi, jakmile je aktivována.

Byli tu "tři mudrci z východu", kteří "Šli za hvězdou do místa narození Nazaretského. Tito "mudrci" byli mágové [Mágové], jinak známí jako vyznavači čarodějnictví. Opět se jedná o symbolický pojem, který byl ukraden z duchovní alchymie. Pro ty, kteří se s okultismem a duchovními vědami teprve seznamují, budete muset uskutečnit další výzkum a studium [viz Satanova radost] ale ti z nás, kteří meditují, vědí o zhuštěném vril/čarodějné síle, která cirkuluje skrze čakry a jeví se jako hvězda. To je pravý význam fráze "následuj hvězdu".

Opět platí, že číslo tři, stejně jako číslo sedm [sedm čaker] se objevuje u tří mágů, což symbolizuje idu, pingala a sušumnu, tři hlavní nádí duše, a také tři kříže čaker. Koncept čísla tři byl rozšířen v pohanských náboženstvích, která předcházela křesťanství o stovky až tisíce let, a je symbolizován tzv. ďáblovými vidlemi", známými jako "Trischul", které pocházejí z Dálného východu. Trishul symbolizuje hadí energii, která proniká třemi granthis (uzly duše). [Viz Satanské symboly] Čísla tři a sedm jsou hojně používána v židovské/křesťanské Bibli, kde byla rouhačsky zkomolena.

"Narození z panny" je dalším zkaženým pojmem v tom smyslu, že čakry musí být čisté a neporušené, aby duchovní energie mohla stoupat a cirkulovat. Jinými slovy, toto je pravý význam slova "čistý". Spojení s fiktivním božstvem symbolizuje božskou duchovnost podílející se na pozvednutí čarodějné síly, nikoliv fiktivního YHVH což není nic jiného než systém židovské magie používaný k zotročení nežidů.

Údajné ukřižování této podvodné postavy "Ježíše". Krista" bylo ukradeno asi 18 různým pohanským bohům, kteří viseli ze stromu. V křesťanské Bibli je více než jeden verš, který říká, že Nazaretský byl oběšen na stromě:

Acts 5:30 - Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste zabili a pověsili na strom.
Acts 13:29 - A když splnili vše, co o něm bylo napsáno, sňali ho ze stromu a uložili do hrobu.

Severský bůh Odin předcházel Ježíši Kristu. Odin visel na stromě a prožil jakousi smrt, aby získal poznání. Díky tomuto "znovuzrození" získal gnózi [pokročilé duchovní poznání], stejně jako kdysi egyptský bůh Set, který byl "ukřižován" na "kříži" známém jako furka.1 To je také význam karty oběšence v tarotu. Buddha také seděl pod stromem Bo. "Bo" je z "Boa", což znamená "had" kundaliní. Strom je starobylým znázorněním lidské duše, přičemž kmen symbolizuje páteř a větve 144 000 nádí s listy a plody symbolizujícími plody meditace; životní sílu a schopnosti mysli a duše. Kromě toho na stromech viseli také Krišna, Arsyas, Dodonian a Zeus. "144 000" je další židovská/křesťanská biblická zkomolenina alegorie, která má co do činění s silou čchi nebo "čarodějnou mocí".

Téměř všechno v židovské/křesťanské Bibli bylo ukradeno a z náboženství Dálného východu. Údajné biblické stvoření v němž se tvrdí, že smyšlená "rajská zahrada" byla v Mezopotámii, je záměrně zavádějící a klame lidi, aby se neohlíželi na oblast Dálného východu, protože právě tam vznikla civilizace a pravé duchovní učení. Je smutné, že kvůli zamoření těchto míst křesťanstvím, bylo od té doby mnoho z těchto nauk zkaženo a zničeno.

Latinský kříž byl součástí křesťanství až od 7. století a plně uznán byl až v 9. století. Lidská duše má tvar kříže. To ukazuje, jak duchovní poznání bylo zničeno a nahrazeno nesmysly. Kříž také představuje Důležité čtyři čtvrtiny, tetragrammaton.

Zatmění, ke kterému prý došlo během údajného "ukřižování" Nazaretského také symbolizuje fázi nigredo v duchovní alchymii. Tuto fázi symbolizuje také černá vrána a černé Slunce.

Tři ukřižování s Nazaretským uprostřed [2 další byli v legendě údajně ukřižováni spolu s Nazaretským] je další alegorie symbolizující tři kříže duše. Jsou zde tři hlavní části duše, v nichž se kříží energie; hlavní je neutrální srdeční čakra [větší kříž], kde se nachází ramenní čakry s křídly duše, a dvě menší kyčelní a temenní čakry.

Výstup Nazaretského do "nebe" je dalším konceptem. Kundaliní stoupá do korunní čakry. Nebe, Země a Peklo jsou pojmy ukradené z taoismu, který předcházel křesťanství a judaismu. Nebe je symbolem sedmé čakry, známé také jako "korunní čakra". Země neboli "říše středu" je symbolem srdeční čakry a "peklo" symbolizuje kořenovou čakru, kde dřímá žhavý ohnivý had kundaliní.

"Zázraky", které smyšlený Nazaretský vykonal, jsou také ALLEGORIE a ZOBRAZUJÍ, co může čarodějná moc vykonat. Proroctví Nazaretského jsou také ALLEGORIE o duchovních schopnostech, které vyplývají z aktivace vlastní čarodějné síly člověka.

12 apoštolů je zkomoleninou 12 znamení zvěrokruhu a také symbolizují čarodějnický sabat, spolu s Nazaretským, který je 13. členem. Tradičně má coven 13 členů. Je také 13 základních čaker v lidské duši.

Nazaretský žil údajně 33 let. To je dalším odkazem na 33 obratlů lidské páteře, ve které stoupá had kundalini, což je významným pokrokem pro čarodějnou sílu.

Závěrem tohoto článku chci říci, že můj vlastní výzkum mi ukázal, že Křesťanství není "2000 let staré", jak se někteří snaží tvrdit. Já osobně věřím, křesťanství přišlo s inkvizicí. Výzkum ukazuje na dohodu Vatikánu s mimozemšťany známými jako "šedí". Bohatství a moc výměnou za lidské duše. V zájmu toho, aby se to podařilo, muselo být zničeno veškeré duchovní poznání. Toto se nijak neliší od židovského komunismu. Bible je plánem pro komunismu a připravuje věřící na přijetí otroctví a zneužívání. Kdykoli židovský komunismus převezme vládu, jako v případě bývalého SSSR, Rudé Číny, Kambodžy, Tibetu a všech dalších zemích, dochází k masovému vraždění a mučení, stejně jako v případě inkvizice.

"Křesťanství a komunismus jsou si duchovně a ideologicky velmi blízké. To je poměrně dobře známý koncept, který převzali různí myslitelé, od Tomáše Mora až po Lva Tolstého. Málokdo však ví, že první socialistický stát vznikl v Paraguayi a vycházel z myšlenek katolického náboženství jezuitů ještě předtím, než Marx vytvořil svá učení." "Tovaryšstvo Ježíšovo" - jezuitský řeholní řád - v katolické církvi bylo přibližně stejný jako KGB v Sovětském svazu."
Výše uvedené citáty jsou převzaty z "Pravdy" [hlavních novin komunistické strany a předních novin bývalého Sovětského svazu]. Z článku: Existuje nějaký rozdíl mezi křesťanstvím a komunismem? 2013

1 The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects", Barbara G. Walker, strana 54.

2www.christianitytoday.com


ZPĚT NA PRAVDA O KŘESŤANSTVÍ